Украинская история – История Украины — Википедия

Содержание

Історія України — Вікіпедія

Історія України — процес формування держави України. Появі державності передував тривалий процес етногенезу українців, після виникнення якої сформувалась українська нація.

Історичні назви українських територій[ред. | ред. код]

Перша засвідчена у писемних джерелах назва історичної території України — Руська земля. У Х—XIII ст. цю назву вживали у двох значеннях: конкретному — на окреслення ядра політичної спільноти — Середнього Подніпров’я, і розширеному, що охоплювало усі території, які спершу підпорядковувались Києву, а згодом тяжіли до нього. Понад 400-літня традиція ототожнення себе з Руською землею не зникла і після розпаду цієї єдності. Тільки Галицько-Волинська держава, увійшовши до складу Корони Польської як особистий домен короля, офіційно іменувалася з першої третини XV ст. Руським воєводством.[1]

Константинопольський патріархат задля розпізнання нового — московського і старого — київського святительських церковних осередків у першій половині XIV ст. вперше почав вживати поняття

Micra Rosia (Мала Росія)‚ на відміну від Megale Rosia (Велика Росія). У церковно-адміністративному значенні поняття Мала Росія вживав Константинополь для позначення українських єпархій. З константинопольських грамот цей вислів в останній чверті XIV ст. перейшов до церковного письменства як урочистий синонім українського православного простору Польщі і Литовського князівства, а з кінця XVII — початку XVIII ст. став ототожнюватися з територією Козацької держави, аж врешті офіційно замінив її попередню назву (Україна).[2]

На західноєвропейських географічних мапах зе́млі колишніх північно-східних князівств послідовно позначалися як Moscovia. Натомість терени колишніх Чернігівського, Київського і Галицько-Волинського князівств, ототожнювані з первісною, материнською Руссю, завжди позначені як

Russia чи Ruthenia (з XVI ст. — також Roxolania).[2]

Паралельно у внутрішньому вжитку з XVI ст., а особливо після укладення Люблінської унії 1569 р. нарівні зі словом Русь починають дедалі активніше вживати поняття Україна. Характерно, що, як колись у княжі часи — Руська земля, слово Україна вживали в двох значеннях: конкретно-географічному — на означення Подніпров’я, і розширеному — як синонім усього українського простору.[2]

Остаточно і юридично назва Україна закріпилася на початку XX століття за часів УНР.[3]

Кам’яна доба[ред. | ред. код]

Перші люди на території сучасної України з’явилися в епоху раннього палеоліту, так звану ашельську добу, понад 900—800 тисяч років тому[4]. Заселення відбувалося з заходу на схід, кількаразовими хвилями, і тривало до 100 тисяч років тому.[5] У середньому палеоліті, у так звану мустьєрську добу, що тривала 100—35 тисяч років тому, територію України займали неандертальці[6]. Антропогенез проходив в умовах періодичних зледенінь: гюнцького, міндельського, ріського і вюрмського[7]

, які формували природні зони України: тундру, лісостеп і степ.[8]

Люди сучасного типу — Homo sapiens, або кроманьйонці, сформувалися у період верхнього палеоліту, понад 40—35 тисяч років тому. На теренах України мешкали представники європеоїдної раси, які витіснили неандертальців.[8] Кроманьйонці мали примітивну родову організацію і були суспільством мисливців-збирачів. Археологи знайшли близько 800 пам’яток цих людей в Україні і виділяють їх у закарпатську, дністровську, волинську, середньодніпровську та степову групи.[8] Серед них особливо виділяють природний останець Кам’яна Могила, який став культовим центром кроманьйонців степової зони[9]

.

Понад 10 тисяч років тому відбувся перехід від палеоліту до мезоліту, який збігся з таненням льодовика та початком нової геологічної доби — голоцену. Загальне потепління сприяло збільшенню кількості населення[10]. Проте криза привласнюваного мезолітичного господарства поступово змусила людей приступити до відтворювальних форм: рільництва і скотарства. Це сприяло винаходу кераміки. Настала нова доба неоліту, яка тривала протягом 6—4 тисячоліть до н. е. Стабілізувався ландшафтний поділ України на лісову, лісостепову і степову зони, утворився гумусний покрив землі. Неолітичні культури України формувалися під впливом досягнень осередків Близького Сходу, які імпортувалися переважно через Балканський півострів і Подунав’я

[11].

Початок доби металів[ред. | ред. код]

З кінця 5 до початку 3 тисячоліття до н. е. в Україні тривала доба енеоліту, що позначилась впровадженням мідних знарядь праці. Стала виразнішою господарча спеціалізація природно-кліматичних зон: скотарство у степу, хліборобство у лісостепу і мисливство у лісовій смузі.

Центральною археологічною культурою на території України енеолітичного періоду була лісостепова Трипільська культура (4000—2100 до н. е.). Її носії будували протоміста з триповерховими будівлями, мали гончарські печі та власну знакову систему, тобто були близькі до створення власної цивілізації. Однак цьому завадив екстенсивний характер хліборобства, який розпорошив сили трипільців[12]. Занепад Трипільської культури позначився консолідацією скотарів і появою Ямної культури (2800—2300 до н. е.) бронзової доби, у носіях якої вчені вбачають аріїв, індоєвропейців

[13]. Вони охоплювали територію від Криму до Київського Полісся. На базі цієї культури у Південно-Східній Україні постає Катакомбна культура (2300—1300 до н. е.), носії якої перебували у контактах з хліборобською Культурою шнуркової кераміки (2300—1700 до н. е.), що займала територію Північно-Західної України[14]. Після XVII століття до н. е. Катакомбну культуру заступила Зрубна культура (1700—1300 до н. е.), яка асоціюється з іраномовними племенами скотарів, а Культуру шнуркової кераміки на теренах України витіснила Тшинецька культура (1700—1200 до н. е.), яку пов’язують із праслов’янсько-балтською спільністю хліборобів
[15]
.

На XII—X століття до н. е. територія України залишалася розділеною між різними культурними спільнотами. Північні ліси на заході займали праслов’яни, а на сході — прафіноугри; у лісостепу мешкали фрако-іллірійські, а у степу — північноіранські племена.

Перші кочовики Північного Причорномор’я[ред. | ред. код]

Близько 1500 років до н. е. на території України з’явилися кочові племена. Одним з них були кіммерійці (IX—VII ст. до н. е.), про яких залишилася згадка у писемних джерелах. Про «уславлених кобилодойців» повідомляє не тільки Гомер в «Одіссеї», а й такі відомі античні автори, як Геродот, Каллімах, Страбон. Ассирійські клинописні джерела згадують про цей народ під назвою «гамірра». Кіммерійці займали значну територію між Дністром і Доном, а також Кримський півострів де вони мали укріплені городища. Саме кіммерійці збудували близько 1250 року до н. е. перше відоме місто-порт на території України. Їхнім головним заняттям були військові походи. Ці люди одні з перших освоїли технологію виготовлення заліза. Вважається, що кіммерійці є гілкою давньоіранського кочового народу, генетично близького до скіфів.

Скіфи, іраномовний народ з Центральної Азії, у VII ст. до н. е. завоювали кіммерійців і витіснили їх з українських степів. У Криму Скіфи мирно асимілювалися з таврами, які жили тут з I тис. до н. е. Таври займалися скотарством, рільництвом та рибальством. Скіфи утворили централізовану державу і контролювали регіон приблизно до 200 року до н. е. Розрізняють скіфів-орачів та скіфів-скотарів, з останніх виділяють царських скіфів, які панували над іншими, збираючи з них данину. У IV ст. до н. е. у скіфів утворюється перше державне об’єднання, відоме під назвою «царство Атея». Скіфи мали досить тісний зв’язок з грецькими колоніями в Північному Причорномор’ї

Скіфів підбили групи кочівників, яких називали Сармати, у III ст. до н. е. Це був союз споріднених племен, які часто ворогували поміж собою. Значну роль у житті сарматів відігравали жінки. Вони займалися скотарством й торгівлею. Досить довго сармати воювали з Римом.

Давньогрецькі колонії[ред. | ред. код]

Приблизно в VII ст. до н. е. греки почали закладати перші колонії на Північному Причорномор’ї. Серед міст, що їх заснували греки, були: Тіра (в гирлі Дністра), Ольвія (на Південному Бузі), Херсонес (біля сучасного Севастополя), Пантікапей (біля сучасної Керчі), Феодосія. Ці держави були демократичними або аристократичними за устроєм. У цих містах панували рабовласницькі відносини. Головним джерелом постачання рабів був військовий полон, народження від рабині чи купівля на невільничих ринках. Права у полісі мали лише повнолітні чоловіки-греки, уродженці міста. Колонія складалася власне з поліса та сільськогосподарських округів. Міста оснащено водогоном та водостоком, були поширені ремесла й торгівля. Міста карбували власні монети.

Боспорська держава (V ст. до н. е. — IV ст. н. е.) займала територію сучасного Керченського та Таманського півострова. До складу царства увійшли такі міста, як Феодосія, Фанагорія, а столицею був Пантікапей. Спершу це був союз полісів, які мали певну автономію, та згодом це об’єднання перетворилося на абсолютну монархію. Економіка цього царства була побудована на сільському господарстві та торгівлі з Афінами, куди вивозили до 5 млн. пудів зерна. У I ст. до н. е. відбулося об’єднання під владою понтійського царя Мітрідата VI більшості Північного Причорномор’я, але він зазнав поразки від римлян.

Нащадки давніх греків мешкали у Криму аж до кінця 18 ст., коли за наказом Катерини II їх було насильно переселено у Приазов’я

uk.wikipedia.org

История Украины — Традиция

Древняя история[править]

Первые люди появились на территории современной Украины более 300 тыс. лет назад. Одной из самых древних археологических культур считается Трипольская культура (IV—III тыс. до н. э.) бронзового века. Для периода бронзового века территориям юго-западной части характерна белогрудовская культура. Период энеолита (медный век) и неолита представлен трипольской культурой, памятники и периоды которой исследователи разделяют на три этапа: ранний (4 500 — 3 500), средний (3 500 — 2750) и поздний (2 750 — 2 000 гг. до н. э.).

Железный век на территории современного Киева и Киевской области представлен черняховской археологической культурой, которую также называют «киевской культурой» и которая существовала на рубеже II—III вв. — рубеже IV—V вв. в лесостепи и степи от Нижнего Подунавья на западе до левобережья Днепра и Черниговщины на востоке.

Зарубинецкая культура характерна для северо-запада Киевщины второй половины I тыс. до н. э. — первой половины I тыс. н. э. Около 1500 до н. э. на территории Украины появились кочевые племена. Одним из них были киммерийцы (IX—VII ст. до н. э.), о которых имеются упоминания в письменных источниках. Скифы, ираноязычный народ из Центральной Азии, в VII в. до н. э. вытеснили киммерийцев из украинских степей. Приблизительно в тот же самый период греки начали основывать первые колонии в Северном Причерноморье. Скифы создали первое централизованное государство на территории Украины. Около 200 до н. э. скифов вытесняют сарматы.

В III веке н. э. на территорию Украины переселяются готы, которые здесь создают своё королевство — второе государственное образование на территории Украины. В 375 готы терпят поражение от гуннов и переселяются на Запад. Держава гуннов, потерпев несколько поражений от римлян и союзников, быстро утрачивает силу и распадается.

После нашествия гуннов гегемония над территорией Украины переходит к славянским племенам антов. Вскоре большая часть Украины попадает в зависимость от Хазарского каганата.

Времена Киевской Руси[править]

В ІХ-Х веках сформировалось Древнерусское государство со столицей в Киеве под властью династии Рюриковичей — Киевская Русь. Киевский князь Владимир I Святославич в 988 году принимает христианство из Византии и провозглашает его государственной религией. В XI веке степи нынешней Украины заселяются половцы.

Волынско-Галицкая Русь 1199—1349. Волынские князья Роман Мстиславич и король Данило Романович. 1205—1238 шесть присоединений Данилом Галича к Волыни. Шварно, сын короля Данила великий князь литовский. После нашествия Батыя 1237—1241 и погрома Киева город приходит в запустение.

Украина под польско-литовской властью[править]

Гетманщина (1648—1764)[править]

С XVI века возрастает значение нового общественного слоя — казачества, центром которого стала Запорожская Сечь. Предводители казаков начиная с середины XVII в стали называться гетманами.

Восстание Хмельницкого и Переяславская Рада[править]

В 1591—1638 гг. происходит ряд казацко-крестьянских восстаний. В 1648 г. украинские казаки поднимают восстание из-за усилившегося притеснения казаков польскими магнатами. Восстание возглавил казацкий полковник Богдан Хмельницкий. Первоначально казакам сопутствовал успех. Их поддержало Крымское ханство, которым тогда правил Ислям III Герай. В битве при Жёлтых Водах (1648) казацко-крымское войско (казаками командовал Хмельницкий, а крымцами — Тугай-бей) одержало свою первую победу, разбив польский отряд Степана Потоцкого. Вскоре последовала победа в Корсунской битве. В январе 1649 г. казаки торжественно входят в Киев. Однако в 1651 г. происходит Берестецкая битва, в результате которой польская армия под предводительством короля Яна Казимира и Николая Потоцкого наносит сокрушительное поражение казакам, и в августе того же года литовский гетман Радзивилл занимает Киев. Казаки были вынуждены просить помощи у единоверной России. В 1654 г. была созвана Переяславская Рада, заявившая о переходе подконтрольных восставшим территорий под протекторат России. Русские войска поддержали восставших казаков, что привело к русско-польской войне 1654‒1667. Война завершилась Андрусевским перемирием по условиям которого территории, лежащие востчнее Днепра (правобережная Украина) отошли к России, а лежащие западнее (левобеоежная Украина)- к Польше. Условия перемирия были поздее подтверждены мирным договором 1686.

Восстание Б.Хмельницкого сопровождалось массовым уничтожением польского и еврейского населения. Оценки количества жертв погромов разнятся в широких пределах: от 20 тыс. до 100 и даже 500 тыс. евреев и до 50 тыс. поляков (см. статью Восстание Хмельницкого (англ.)). Восстание положило начало периоду упадка польско-литовского государства, известному в польской традиции как «Потоп».

Мазепа и конец гетманата[править]

В период после Андрусовского мира правобережной Украиной по-прежнему управляли казацкие гетманы. В ходе Северной войны 1700‒1721 гетман Мазепа решил воспользоваться ситуацией, чтобы выйти из под контроля России. В решающий момент Полтавского сражения часть казаков под командованием Мазепы перешла на сторону шведов. Однако шведы потерпели поражение и Мазепа с верными ему казаками бежал в Турцию.[1]

После ликвидации Запоржской Сечи пост гетмана был отменен. Последним гетманом Украины в составе Российской Империи был граф Кирилл Григорьевич Разумовский, назначенный Екатериной Второй.

В результате раздела Польши между Россией, Австрией и Пруссией, к Российской Империи отошли области Киевщина, Волынь и Подолье. На этих территориях были созданы три губернии: Киевская, Волынская (центр — г.Житомир) и Подольская (центр — г.Каменец-Подольский). Хотя в этих губерниях жили преимущественно этнические украинцы, никакой автономии эти области не получили. Российское правительство изначально считало украинцев одной из ветвей русского народа, однако в первое время после присоединения левобережные области не испытывали особого культурного давления. Это обстоятельство позволило развиться литературному украинскому языку (Шевченко, Котляревский и др.).

Присоединение Новороссии и Крыма[править]

Вплоть до русско-турецкой войны 1768‒1774 земли в нижнем течении Днепра, Приазовье и Крым оставались под контролем Крымского ханства (см. карту). Эти территории отошли к Российской Империи по Кучук-Кайнарджийскому мирному договору (1774), после чего началось их заселение славянами Российской Империи, а также сербами, греками, немцами и евреями, которым русское правительство предоставило право селиться в этих местах. На южных землях были заложены новые города: Екатеринослав, Николаев, Херсон, Одесса, Новороссийск, Севастополь, Александровск и другие. Были образованы новые губернии: Киевская, Харьковская, Екатеринославская, Таврическая (Симферополь), Новороссийская, Херсонская.

Украина в составе Российской Империи (1764—1917)[править]

Русская императрица Екатерина II упраздняет гетманщину в 1764 г., а в 1775 г. ликвидирует Запорожскую Сечь. После раздела Польши (1772—1795) Галиция переходит во владение австрийских Габсбургов, а Правобережная Украина — во владение России. До конца XVIII — начала XIX века Украина была в основном аграрным краем. Открытие первого университета в Харькове (1805), а затем в Киеве (1834) и Одессе (1865) стимулировали рост самосознания украинской интеллигенции и дали толчок зарождению украинского национального движения, вначале культурного, а с 1840-х гг.(Кирилло-Мефодиевское братство) и политического. Важное значение для национального пробуждения имело творчество Т. Шевченко. С конца XIX века создаются украинские политические партии, часть которых выдвигает требование автономии Украины. В годы первой мировой войны австро-венгерские власти на территории Галиции и Подкарпатья подвергают репрессиям украинцев, симпатизирующих России, и создают украинские националистические движения. Свыше двадцати тысяч украинцев-русофилов заключены в австрийский концентрационный лагерь в местечке Талергоф, Штирия, и в крепость Терезин, Чехия. Февральская революция 1917 года в России послужила причиной легализации движения за автономию Украины.

Украинское национальное государство (1917—1920)[править]

Украинская Центральная Рада 7 (20) ноября 1917 провозгласила Украинскую Народную Республику в составе России, а 25 января 1918 — независимость Украины, заявив о её выходе из состава России. Первым главой украинского национального государства стал Михаил Сергеевич Грушевский.

В этот период сформировалась современная украинская символика (герб и флаг).

На востоке и юге Украины в декабре 1917 — феврале 1918 была провозглашена Советская власть и несколько советских республик в составе РСФСР: Украинская Народная Республика Советов (восточная Украина), Донецко-Криворожская Советская Республика, Одесская Советская Республика, Советская Социалистическая Республика Тавриды (позже Крымская Советская Социалистическая Республика). 17—19 марта 1918 все они объединились в Украинскую Советскую Республику в составе РСФСР со столицей в Харькове и революционным правительством (Народный Секретариат), не признающим Центральную Раду. Однако уже очень скоро (к апрелю 1918) под давлением киевской власти и немецких оккупационных войск УCР перестала существовать.

Для борьбы с украинским советским правительством, контролировавшим бо́льшую часть Украинской губернии, правительство Центральной Рады выпустило «Обращение украинского народа к немецкому народу с просьбой о вооружённой помощи», ставшее поводом для ввода германских войск. 29 апреля 1918 г. при поддержке Германии на Украине произошёл государственный переворот, в результате которого к власти пришел гетман П. П. Скоропадский, а наименованием страны стало Украинское Государство (Украинская Держава).

После поражения Германии в Первой мировой войне режим Скоропадского потерял устойчивость и был свергнут в результате народного восстания, которое возглавил Симон Петлюра. 14 декабря 1918 года была восстановлена Украинская Народная Республика во главе в В. К. Винниченко.

В результате распада Австро-Венгрии в 1918 году на территории Галиции была создана Западно-Украинская Народная Республика, которая 22 января 1919 провозгласила Акт объединения с УНР (Универсалы Центральной Рады).

К февралю 1919 года всю полноту власти в Украинской Народной Республике сосредоточил в своих руках С. В. Петлюра. При Петлюре на Украине происходили многочисленные еврейские погромы. Новое украинское правительство перед лицом наступления Красной Армии обратилось за помощью к Польше, пообещав за это отказаться от суверенитета над Западной Украиной, однако в результате советско-польской войны в марте 1919 — на востоке Украины, а к декабрю 1919 — на большей части территории Украины была установлена Советская власть — начинается советский период.

Под фактической советской украинской властью на короткое время оказались провоглашённые формально в составе РСФСР Бессарабская Советская Социалистическая Республика (май—сентябрь 1919) и Галицийская Советская Социалистическая Республика (июль—сентябрь 1920).

По Рижскому договору 1921 года Западная Украина (Галиция) вошла в состав Польши, Буковина и Бессарабия отошли Румынии, Закарпатье — Чехословакии.

Советский период (1919—1941)[править]

10 марта 1919, в разгар гражданской войны большевиками была провозглашена самостоятельная Украинская Советская Социалистическая Республика (УССР; первоначально Украинская Социалистическая Советская Республика) со столицей в Харькове, находящаяся в военном союзе с РСФСР. Во время военных действий территории южных губерний неоднократно переходили из рук в руки. Екатеринославская губерния и Приазовье находились под контролем Крестьянской повстанческой армии (махновцев).

По окончании военных действий правительство Ленина определило восточную границу УССР. При этом в состав УССР были включены не только южные губернии (Новороссия), но и западная часть бывшей Области Войска Донского, ликвидированной большевиками. Таврическая губерния отошла к РСФСР.

30 декабря 1922, подписав Союзный договор, Украинская ССР совместно с РСФСР, Белорусской ССР и Закавказской СФСР вошла в состав СССР. В июле 1924 года Таганрогский и Шахтинский округа были переданы в состав РСФСР. В октябре 1925 года постановлением ЦИК СССР «Об урегулировании границ Украинской ССР с РСФСР и Белорусской ССР» Украине была передана территория с населением 278 тыс. чел., а в состав других республик, прежде всего в состав РСФСР, была передана от Украины территория с населением около 479 тыс. чел.[2]

В первые годы после Гражданской войны политика коренизации (украинизации) привела к увеличению количества украинских школ, вузов. Советская власть проводила политику под лозунгом «национальная по форме, советская по содержанию». Однако в конце 1920-х годов руководство ВКП(б) изменило общий политический курс, компартия Украины подверглась чистке за «националистический уклон». В результате террора 1930-х годов были уничтожены многие украинские писатели, представители творческой интеллигенции.

1930-е годы стали весьма противоречивым периодом в истории Украины, в который вместились такие масштабные события, как коллективизация, голод 1932‒33 гг., индустриализация и создание на Украине крупнейших промышленных центров.

В это время на Западной Украине, вошедшей в состав Польши, осуществлялась политика полонизации, усиливался национальный гнёт. Ответом на него стал подъём националистического движения, сразу же принявшего насильственные формы.

С приходом к власти в Польше в результате государственного переворота 1926 года Юзефа Пилсудского здесь установился авторитарный режим, известный как «санация». Политическая оппозиция преследовалась правовыми средствами и силовыми методами. По отношению к национальным меньшинствам проводилась политика «культурного подавления», которая осенью 1930 переросла в массовые репрессии против украинского населения Галиции и Волыни («Пацификация»). Подразделения польской полиции и армии были введены в более чем 800 сёл, было арестовано более 2 тысяч человек, ликвидированы украинские организации, сожжено около 500 домов. Составной частью «пацификации» стали украинские погромы со стороны польских шовинистических группировок. Дело дошло до того, что в 1932 Лига Наций осудила действия польского правительства по отношению к украинскому населению.

В 1938‒39 автономная Карпатская Украина в составе Чехословакии была в результате Мюнхенского сговора и раздела Чехословакии захвачена Венгрией.

Вследствие пакта Молотова-Риббентропа в 1939 к УССР присоединена Западная Украина, а в 1940 — Северная Буковина и украинская часть Бессарабии.

Немецкая оккупация Украины (1941—1944)[править]

В годы Великой Отечественной войны вся территория Украины была окуппирована немецкими войсками. В начале войны, была предпринята попытка создания украинского государства под протекторатом Германии, однако оккупационные власти отнеслись к этой идее крайне негативно. В результате сторонники независимости, в частности Степан Бандера, были заключены в концлагеря. В годы войны на территории Украины, широкое развитие получило партизанское движение. Партизанские отряды формировались не только по инициативе советских активистов, но и силами националистических организаций. Самую большую известность получили советское объединение С. Ковпака, и националистическая УПА. Немецкая окупация Украины отличалась особой жестокостью, особенно по отношению к евреям. Более ста тысяч человек были уничтожены только в Киеве — самое знаменитое место казни мирных жителей — Бабий Яр. Освобождена территория Украины в 1944 году.

Три города Украины (Керчь, Киев, Одесса удостоены звания Город-герой.

Советская Украина в послевоенные годы (1945—1991)[править]

В 1945 году к УССР было присоединено Закарпатье, в 1954 году по иннициативе Никиты Хрущёва из состава РСФСР был передан Крым.

После прихода к власти в Москве Никиты Хрущёва (бывшего первого секретаря Компартии Украины) произошло послабление режима, благодаря чему выросло поколение «шестидесятников». После его смещения, многие украинские шестидесятники стали диссидентами, которые преследовались властями.

Авария на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 вызвала радиоактивное заражение обширных территорий и подорвала доверие к партийному руководству, пытавшемуся скрыть аварию и переложить вину за неё друг на друга.

В 1990 прошли первые демократические выборы в Верховную Раду УССР, которая приняла Декларацию о суверенитете.

Независимая Украина[править]

 • 24 августа 1991 Верховная рада (Верховный Совет) провозгласила независимость Украины, подтверждённую всенародным референдумом 1 декабря 1991. Сформировалась демократическая политическая система, закреплённая Конституцией 1996 года. Первым президентом независимой Украины становится представитель коммунистической и советской номенклатуры Леонид Кравчук. Однако непоследовательные реформы приводят к глубокому экономическому кризису, который осложняет политическую ситуацию. Донецкие и луганские шахтёры проводят массовые акции протеста. Идя навстречу политическим требованиям шахтёров, Верховная рада в 1993 году принимает решение о проведении всенародного референдума о доверии президенту и парламенту. Леонид Кравчук пытается отменить это решение и даже вынашивает планы досрочного роспуска Верховной рады — но, по словам самого Кравчука, ему приходится отказаться от этой мысли, поскольку его не поддержал министр внутренних дел Андрей Василишин. Тогда принимается решение о досрочных выборах Рады, которая на тот момент проработала уже четыре года, и досрочных выборах президента, избранного в 1991 году на пять лет.
 • Июль 1994 — В результате досрочных президентских выборов к власти приходит Леонид Кучма. В 1994 году наибольшей популярностью у избирателей пользуются две партии — Коммунистическая партия Украины и Народный рух Украины. Деятельность парламента в последующие 4 года (1994—1998) определяется противостоянием этих двух политических сил.
 • 28 июня 1996 года — Верховной Радой Украины принята Конституция Украины.
 • Украина без Кучмы
 • Дело Гонгадзе
 • Кассетный скандал
 • Президентские выборы на Украине (2004)
 • Политический кризис на Украине (2004)
 • Оранжевая революция (2004) — приход к власти Виктора Ющенко.
 • Правительство Юлии Тимошенко (просуществовало с февраля по сентябрь 2005, отправлено в отставку; Кабинет министров возглавил Юрий Ехануров).
 • Правительство Юрия Еханурова (сентябрь 2005 — август 2006)
 • Правительство Виктора Януковича
 • Внешняя политика Украины (реанимирование ГУАМ, создание Сообщества демократического выбора, сближение с США, евроинтеграция, конфликты с российским руководством)
 • Газовый конфликт между Россией и Украиной 2005—2006 года
 • Парламентские выборы на Украине (2006)
 • Политический кризис на Украине (2006)
 • Парламентский кризис на Украине (2006)
 • Политический кризис на Украине 2013-2014 годов и Русская весна на Украине

Политические деятели современной Украины[править]

Раздел «Украина во Второй Мировой войне»[править]

Раздел «Украинское национальное государство»[править]

traditio.wiki

История Украины как государства

Обновлена 30.03.2016 Сегодня многие забивают в Яндекс ключевое слово История Украины, подразумевая все что угодно, вплоть до — история Украины с древнейших времен.

***

КРАТКАЯ

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА УКРАИНА

Достаточно взглянуть на схему территория Украины по годам, что бы увидеть — из скольких лоскутков была собрана территория того государства, которые мы называем – современная Украина.

Вопросы истории Украины

Сто лет назад — словосочетание ИСТОРИЯ УКРАИНЫ КАК ГОСУДАРСТВА звучало бы странно, так как даже в 1917 году в название Украинская народная республика вошло не само слово Украина, а прилагательное «украинская». Польское слово Ukraina было понятно без перевода, но в царской России считалось польским топонимом для обозначения части Малопольской провинции.

У властей Речи Посполитой топоним Ukraina не пользовался любовью, так как сечевые казаки взяли его как лозунг своей борьбы за независимость от Королевства Польского, уловив в слове украина-окраина смысл противопоставления окраины центру. Именно война казаков против Польши привлекла внимание Европы, где на картах появляется название Ukraina для обозначение территории казаков.

Русских царей это польское наименование Украина так же не заинтересовало, поэтому эти земли в состав Русского царства вошли под названием церковной епархии Μικρὰ Ῥωσ(σ)ία, (Малая Русь), которое дал еще Патриарх Константинопольский Афанасий I. Ведь монголо-татарское нашествие привело к окончательному падению Киева и разделу Руси, что заставило византийского патриарха назвать епархию в Северо-Восточной Руси — термином Μεγάλη Ῥωσία (Великая Русь), так как «седалище» киевского митрополита было перенесено во Владимире-на-Клязьме, а для православных бывшего Галицко-Волынского княжества была образована новая епархия галицкой митрополии, названная термином Μικρὰ Ῥωσ(σ)ία (Малая Русь). С XVI века Малая Русь как официальное название всех русских земель в составе Речи Посполитой понималась именно как территория сообщество православных русинов. Присоединение Украины к России происходило в несколько этапов, но даже полное вхождение Украины в состав Российской империи не привело к образованию отдельной административной единицы под названием Малороссия. До 1915 года были отдельные — Киевское генерал-губернаторство и Малороссийское генерал-губернаторство.

Как видим, на картах Российской империи в 19 веке Малороссия не является даже административной единицей, так как отнесена к европейской части России, как регион, однотипный русской Новороссии, располагавшейся южнее.

Украина и Речь Посполитая

История независимости Украины никак не может быть связана с пиратской Запорожской Сечью, так как даже после захвата казаками территорию Малороссии, незалежность Украины не входила в планы казаков. Мне не понятно, что такое История Украины с древнейших времен, так как окраиной для поляков эти земли стали во время принятия Люблинской унии, когда король Сигизмунд II Август в марте 1569 издал Универсал об изъятии у Великого княжества Литовского и передаче Королевству Польскому города Киева, Подолья, Подляского и Волынского воеводств.

Поэтому странно искать самостийность Украины (да и саму Украину) ранее 1569 года, хотя само слово «ukraina» уже было в польском языке. Для королевского секретаря Jana Zamoyskiego, поляка по национальности, отдаленные земли были действительно украинными, что он и отразил в названии проекта приказа, заголовок которого уже в 1570 году звучал так: Porządek ze strony Niżowców i Ukrainy. Конечно, здесь слово Ukraina использовано как топоним (наравне с Niżowców, которым обозначали землю сечевых казаков по низовью Днепра, но с легкой руки будущего гетмана топоним Ukraina появляется (правда лишь) на европейских картах для обозначения оукраинной части Малопольской провинции в составе Речи Посполитой.

Надо отметить, что топоним Украина не использовался на картах царской России, так как имелся собственный — Малороссия, которым обозначали территорию проживания нескольких русинских народностей. Поэтому тема — История образования Украины — является приемлемой, так как в ней рассматривается история малороссов, как носителей малороссийского говора западнорусского языка в составе общерусского народа.

Собственно, все рассуждения я провел лишь ради того. чтобы показать, что любая древняя история Украины на русском языке может быть написана лишь в русле концепции о триедином русском народе, так как только тогда можно опираться на исторические категории — восточные славяне, Киевская Русь, Галицко-Волынское княжество, Великое княжество Литовское, Речь Посполитая, где и происходила реальная история сегодняшнего украинского народа.

Украинская государственность

Задача моей статьи намного скромнее, так как история украинского государства укладывается в предыдущее столетие. Хочу предупредить читателей, что данная статья вводная, потому здесь нет конкретных деталей событий, а лишь краткая история возникновения государства Украина — общий экскурс в историю Украины, предпринятый ради поиска причин возникновения настоящих проблем Украины. У меня нет сомнений, что Украина как независимое государство сохранится, потому как России она не нужна по экономическим причинам. Ведь сегодня России нужны люди, а не экономически бесперспективные территории. Свои бы удержать.

Краткая история украинского государства

Статья УКРАИНА Википедия указывает ДВЕ даты обретения Украиной независимости:

что отражает смену государственной идеологи. По мнению сегодняшних властей Украины первое провозглашение независимости Украины произошло 9 (22) января 1918 года, когда был издан IV Универсал Центральной рады, согласно которому Украинская Народная Республика стала «самостоятельным, ни от кого независимым, свободным суверенным государством украинского народа».

Собственно, после сопоставления с датой образования самой УНР — 7 (20) ноября 1917 года, возникает чувство недоумения. Однако сей казус раскрывается просто — так как независимость Украины отсчитывается не с момента возникновения самой УНР, виновной в том, что была автономией в составе Российской республики, а исключительно с момента разрыва отношений УНР с Советской Россией (иначе первой РСФСР).

Поэтому официальная история Украины как государства (и тоже самое в Википедии) — это как бы националистический укро-вариант, который отрицает казалось бы естественный вариант, когда дата независимости Украины исчислялась от момента провозглашения III Универсала, в котором, собственно, и объявлялось о создании Украинской Народной Республики (УНР) как самостоятельном государственном образовании при сохранении федеративной связи с Россией.

Однако при любом варианте — вести отчет истории государства Украины от УНР сомнительно по многим соображениям, так как «автономная Украина» просуществовала недолго и отметилась не только преследованием революционных масс и пособничеству белому движению, что по сегодняшним киевским меркам можно выдать как борьбу с большевизмом, но УНР заключила сепаратный Брестский договор с германским блоком, тем самым предав страны Антанты.

«В обмен на военную помощь против советских войск УНР обязалась поставить Германии и Австро-Венгрии до 31 июля 1918 г. миллион тонн зерна, 400 млн яиц, до 50 тыс. тонн мяса рогатого скота, сало, сахар, пеньку, марганцевую руду и пр.»

Однако особым актом «патриотизма» Центральной рады надо признать призыв к оккупации Украины, позднее оформленный как военная конвенция между УНР, Германией и Австро-Венгрией. В конце февраля — начале марта германские войска в короткий срок заняли большую часть Украины, в том числе Киев, куда вслед за ними вернулась и Центральная рада, бежавшая от советских войск к самому германо-украинскому фронту. «Славным» был и конец УНР, когда 28 апреля 1918 года вошедшим в зал заседаний германским военным патрулём была разогнана Центральная рада.

Конечно, можно было бы вовсе не упоминать УНР в качестве одного из предшественников УССР, которая сама для современного государства Украина является очевидной предшественницей, но тогда неполно будет освещена вся тема — украинская государственность.

Снос памятника Столыпину в 1917 году в Киеве.

А вот сюжеты про Украинскую держава и Директорию УНР можно просто отнести к истории Украины.

Итак, вести о февральской революции В Петрограде достигли Киева 3 (16) марта 1917 года. Власть перешла к губернским и уездным комиссарам, назначенным Временным правительством. Если Советы начали только появляться, то буржуазные политические организации оказались более активными, так что в тот же день 3 (16) марта 1917 года в Киеве прошло собрание представителей политических, общественных, культурных и профессиональных организаций, на котором было объявлено о создании Центральной Рады, которая в соответствии с концепцией Украинская революция 1917—1921 годов называется предпарламентом.

«Уже при создании Центральной рады выявились различные мнения относительно будущего статуса Украины. Сторонники самостоятельности (самостийники) во главе с Н. Михновским выступали за немедленное провозглашение независимости. Автономисты (В. Винниченко, Д. Дорошенко и их сторонники из Товарищества украинских прогрессистов) видели Украину автономной республикой в федерации с Россией. Таким образом сформировались два центра национальных сил с различными взглядами на государственно-политическую организацию будущей Украины.»

Президент УНР

Стремясь (на заседании 4 (17) марта) избежать раскола, руководители согласились создать объединённый орган, получивший название Украинская центральная рада. 7 (20) марта состоялись выборы руководства, по результатам которых Председателем УЦР (заочно) был избран Михаил Грушевский, находившийся в тот момент в ссылке в Москве. Профессор Михаил Грушевский считался признанным лидером российского украинства, поэтому после возвращения Грушевского Центральная рада развернула активную деятельность, целью которой было получение Украиной автономии. Причем, сам М. С. Грушевский сразу стал членом Украинской партии социалистов-революционеров (УПСР).

Следующей ступенью к становлению общеукраинским органом власти для УЦР — стало проведение ею 6 (19) — 8 (21) апреля 1917 года Всеукраинского национального съезда, переизбравшего УЦР уже как представительный орган. В мае УЦР отправляет Временному правительству формулировки принципов национально-территориальной автономии Украины, а в ответ в июле Временное правительство признает Генеральный секретариат Рады (под руководством В. Винниченко) высшим распорядительным органом Украины, и дает согласие на разработку Радой проекта национально-политического статута Украины. «13 (26) июня 1917 года А. Ф. Керенским подписал протокол о признании Генерального секретариата Центральной Рады», что считается признанием национальной автономии Украины. Провозглашение формальной автономии в рамках единого российского государства было отражено в первых двух Универсалах, разъяснявших гражданам взаимоотношения между Центральной Радой и Временным правительством России по вопросу формы государственного устройства.

Однако в август 1917 — Временное правительство отвергает разработанный УЦР проект Статута Генерального секретариата и заменяет его на «Временную инструкцию Генеральному секретариату». Дело в том, что Временное правительство сочло предложения УЦР выходящими за рамки полномочий и окончательный ответ решило отложить до Учредительного собрания.

На декабрь 1917 года назначались выборы во Всеукраинское Учредительное Собрание, до избрания которого вся власть принадлежала Центральной Раде и Генеральному Секретариату, но 25—26 октября (7—8 ноября по новому стилю) в ходе вооружённого восстания Временное правительство было свергнуто. «7 (25) ноября 1917 года Украинская Центральная Рада (УЦР) утвердила III Универсал, в котором провозгласила Украинскую Народную Республику (УНР), формально не разрывая федеральных связей с Россией. Власть Центральной Рады распространялась на 9 губерний: Киевскую, Подольскую, Волынскую, Черниговскую, Полтавскую, Харьковскую, Екатеринославскую, Херсонскую и Таврическую (северные уезды, без Крыма). Судьбу некоторых смежных с Россией областей и губерний (Курская, Холмская, Воронежская и т. п.) предполагалось решить в будущем.»

Рада формально признала власть Совнаркома Российской республики и вынуждена была сосуществовать вместе с украинскими Советами, но активно блокировала распоряжения Совнаркома и разоружала большевизированные части, что привело к военными действиями между Советской Россией и Украинской Народной Республикой. Надежды большевиков на мирное «поглощение» Украинской центральной рады Первым Всеукраинским съездом Советов 4 (17) декабря в Киеве не оправдались, так как на Съезд от других партий заявилось около 2 000 самозваных депутатов, которые поддержали Центральную раду.

Поэтому около 60 делегатов-большевиков с киевского Съезда Советов и часть поддержавших их делегатов от других левых партий (украинских левых эсеров и украинских социал-демократов) — общим числом 127 человек — перебрались в Харьков, где так же было двоевластие, так как там собралось большое число красногвардейцев, а накануне прибыли российские отряды под командованием Антонова-Овсеенко, направленные против сил Каледина на Дону.

12 (25) декабря 1917 года Съезд в Харькове объявил, что берёт на себя всю полноту власти на Украине и лишает полномочий Центральную Раду и Генеральный секретариат. Существовавшую на тот момент Украинскую Народную Республику провозгласили незаконной, отменив все решения Центральной рады и провозгласив Украину республикой Советов как части федеративной Российской советской республики, её первоначальное официальное наименование — Украинская Народная Республика Советов рабочих, крестьянских, солдатских и казачьих депутатов. А 19 декабря 1917 (1 января 1918) года уже Совет народных комиссаров Советской России (РСФСР) признал Народный секретариат УНРC единственным законным правительством Украины..

«В декабре 1917 — январе 1918 гг советская власть была установлена в ряде промышленных центров Украины — Екатеринославе, Одессе, Николаеве, на Донбассе. До конца января 1918 г. при поддержке российских советских войск и красногвардейских отрядов — власть украинского советского правительства распространилась на всё Левобережье, часть правобережных городов (Винница, Каменец-Подольский), Крым.

В условиях начавшейся войны с Россией Центральная рада в преддверии самостоятельных переговоров с Центральными державами 9 (22) января 1918 года провозглашает IV Универсал, согласно которому УНР стало «самостоятельным, ни от кого независимым, свободным суверенным государством украинского народа», а исполнительный орган, Генеральный секретариат, — Советом народных министров.

При этом положение самой Центральной рады в Киеве становится шатким, так как «17 — 19 марта 1918 года в г. Екатеринославе прошел 2-й Всеукраинский съезд Советов который… объединил все советские образования и силы на территории Украины в единую Украинскую Советскую Республику», которая считалась независимой советской республикой. В ночь с 25 на 26 января (7-8 февраля), украинское правительство и остатки войск УНР ушли из Киева по Житомирскому шоссе, а 27 января (9 февраля) Киев был взят советскими войсками.

Однако воспользовавшись самовольной выходкой Троцкого, объявившего позицию «ни мира, ни войны» на переговорах в Брест-Литовске, германские войска начали наступление по всему фронту, в результате которого уже 1 марта австрийско-немецкие войска вошли в Киев. Вместе с оккупационными войсками вернулась и Центральная рада. Фактический весной 1918 года Украинская Советская Республика перестала существовать, так как большая часть УНР была оккупирована немцами.

29 апреля 1918 года на смену социалистам Центральной рады к власти пришёл генерал П. П. Скоропадский, режим которого получил название Украинская держава (Второй Гетманат), но уже к осени Германия потеряла всякий интерес к украинским событиям, что позволило деятелям распущенной Центральной рады организовать восстание против немцев и Украинской державы. Попытка восстановить УНР закончилась образованием диктатуры бывшего военного министра УНР Симона Петлюры. 22 января 1919 года Директория УНР подписала с правительством Западно-Украинской народной республики «Акт соединения» (укр. «Акт Злуки»): этот день отмечается в наши дни как День соборности Украины. Однако уже в июле армия ЗУНР была выбита поляками с территории Западной Украины, а в конце 1919 года диктатор Петрушевич денонсировал Договор об объединении с УНР.

Украинская Советская Социалистическая Республика

С началом эвакуации германо-австрийских войск в конце 1918 г. благодаря поддержке вооруженными силами Советской России, советская власть снова вернулась на территорию Украинской Народной Республики. 10 марта 1919 года на III Всеукраинском съезде советов, прошедшем в Харькове, ставшим столицей, Украинская Социалистическая Советская Республика, была провозглашена как независимая республика; тогда же была принята первая Конституция УССР.

Однако в апреле 1920 года в конфликт на основной территории Украины вступили польские войска, и на протяжении 1920—1921 гг. Центральная и Правобережная Украины были ареной советско-польской войны. Цепь конфликтов завершилась в 1920—1921 гг. установлением советской власти и утверждением УССР на бо́льшей территории современной Украины (кроме Западной Украины, которую в соответствии с Рижским миром разделили Вторая Речь Посполитая (Польша) и Чехословацкая республика, а также Королевство Румыния).

30 декабря 1922 года Российская СФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР и Закавказская СФСР подписали Договор об образовании СССР, который положил начало учреждению СССР.

Итак, держава Украина возникла благодаря событиям, связанными с революцией 1917 года, потому как бы должна быть благодарна Владимиру Ильичу Ленину, причастному к появлению возможности для малороссийских областей выделиться в отдельную республику. Тем более, именно политика большевиков по украинизации дала полную свободу действий украинским националистам и предоставила им территорию Малороссии для распространения своих ядовитых идей.

Формирование территории Украины

На следующей схеме можно наблюдать как происходило приращение территории административной единицы, центром которой был Киев. Я не ошибся, назвав это государственное образование административной единицей, так как УССР в составе СССР имела лишь формальную самостоятельность, хотя УССР значилась среди членов-основателей ООН.

История советской Украины была богата событиями, но сегодня больше интересует изменение границ Украины. Я считаю, что все через чур увлеклись историей с присоединением Крыма к России в 2014 году, в связи с чем обсуждаются детали передачи в 1954 году Крымской области из состава РСФСР в состав УССР, хотя для сегодняшней Украины судьбоносный характер имело присоединение Галиции к Украине.

По-сути это было присоединение Украины к националистической Галиции, так как Западная Украина на момент присоединения в 1939 году представляла собой осколок Австро-Венгерской империи, совершенно чужеродный идее собирания земель Киевской Руси в единое государство, которой руководствовался Сталин.

Вопрос о присоединении западных земель поднимался перед началом первой мировой войны и, если судить по Записке Дурново Николаю 2, то царское правительство понимало всю опасность присоединения Галиции к России.

Сегодня в свете событий на Украине следует признать верность предупреждения Петра Николаевич: — «Государь! Единственным призом в этой войне может быть Галиция», но «только безумец может хотеть присоединить Галицию. Кто присоединит Галицию, потеряет империю…»

Галиция це Украина

Когда в середине 19 века происходит подъем национального самосознания многочисленных народностей, населяющих Австро-Венгерскую империю, то главную опасность для австрийцев, оккупировавших значительную часть географической Украины, представлял сепаратизм поляков, а по-сути, национально-освободительная борьба за независимость Польши. Австрийские власти для предотвращения слияния польского революционного движения с национальным подъемом русинов стали разжигать межнациональную рознь между русинским населением и поляками, как основными народностями Галиции. Галицкая резня

При этом австрийцы понимали, что для удержания Галиции в составе Австро-Венгрии национальное движение русинов представляет не меньшую угрозу, так как оно неизменно имело цель воссоединения с Россией по той простой причине, что русины себя считали этническими русскими, прямыми потомками жителей Киевской Руси. Тогда в конце 19 века австрийцы решили создания из галичан новую нацию українці, чтобы подменить национальное движения русинов выдуманной «борьбой за свободу нації українців».

Сценарий украинизации австрийцы взяли из национальной политики венгерских королей, которые ранее удачно провели эксперимент по разрыву православных сербов и хорватов путем окатоличивания последних и латинизации их языка. Собственно, сербы и хорваты имеют один язык, который подобно русскому распадался на несколько диалектов. Венгры сумели стравить эти братские народы, поддержав претензии хорватской элиты на земли, занятые сербскими переселенцами. Зверства хорватских нацистов усташей, устроивших геноцид сербов во время второй мировой войны, усугубили конфликт между братскими народами, которые подобно братьям Каину и Авелю, воевали друг против друга при развале Югославии.

В Российской империи в 19 веке часть разночинцев посчитала, что название українець, как теперь стали назвать себя галичане, может стать знаменем, под которым можно вести борьбу за освобождения малороссов от крепостного права. Украинофилам казалось, что причисление малороссов до українців приближает крепостных малороссиян к приобретению прав и свобод, якобы имеющимся у австрийских «украинцев». При этом правду о том, что русины Галиции были беднее последнего крепостного в России (Галичина и Молдавия, путевые письма Василия Кельсиева) — они не брали во внимание. Украинофилы не поняли подвох термина українець, который они воспринимали как символ территориального единения всех русинских народов Украины, тогда как по австрийской задумке — название українець имело расовый смысл, как отрицание какого-либо родства с остальными восточнославянскими народами, и особенно — с русскими.

Вплоть до революции на малочисленных украинских националистов смотрели как на городских сумасшедших, так как никто не мог себе представить, что малороссы могут изменить собственной идентификации как русских. Впрочем, после гражданской войны большевики решили опереться именно на местные националистические организации, что выразилось в политике коренизации, которая выглядела как продолжение борьбы с империей, которую они обозвали «тюрьмой народов». Массированная советская украинизация, на государственном уровне продолжалась с 1920-х годов почти до второй мировой войны.

Когда появился украинский язык кто его придумал

Советская власть всех малороссов объявила украинцами, а 1928 году прошла реформа правописания малорусского наречия, благодаря которому украинский язык приобрёл свою «графическую самостоятельность», основанную опять же на разработках «Наукове товариства ім. Шевченка», которым во Львове руководил профессор Грушевский. Это была норма искусственного языка, которую австро-венгерские власти официально утвердили еще в 1893 году для галичкой говирки, основанная на — системе Кулиша («кулишо́вка», бывшая системой обучения безграмотных малороссов) и «желеховке» (крайне упрощенная система правописания), откуда полностью был взят латинизированный украинский алфавит.

Интересно, что едва ли не первым произведением на «украинском» языке всерьез считается «Енеида, на Малороссійскій языкъ перелицїованной И. Котляревскимъ», сатирическая поэма на современных ему украинских панов-помещиков с их разгульным нравом, недостатками и химерами, опубликованная в 1798 году. Котляревский ради подчеркивания низменных особенностей «украинской народности» заставил героев говорить на том диком диалекте простолюдин, в котором слово «конь» звучало «кінь», а «кот» — как «кiт». Впрочем, для читателей «Энеида» была снабжена обширным глоссарием «украинских» и придуманных слов (более 1000), содержащего также их правильное написание по фонетическому варианту орфографии, известному как «ярыжка», бывшему первым разговорником деревенских малороссийских диалектов.

Но Словарь «древней» української мови, который создавало «Наукове товариство ім. Шевченка», образованное 8 декабря 1868 года во Львове под эгидой австрийских властей, превзошел по буклеску, как сочинения Котляревского, так и саму «ярыжку», так как создавался путем замены в «галицкой говирке» всех русских слов щедрыми заимствованиями из польского и немецкого, но шедевром стали придуманные слова, которые пытались стилизовать под народные.

Если Котляревский использовал язык самых низов общества — язык холопов — для сатирических целей, то члены товарищества под именем великого малорусского поэта — совали в українську мову всё, что приходило в голову, лишь бы дальше от русского, так что уже советским украинским филологам пришлось менять: пiдсральник на табуретку, пупорезку на акушерку, підйомникомойой на лифт, відсотком на процент, скриньку перепихунців на коробку передач, правда розчипірку поменяли на парасольку (от французского parasol), а насморк так и остался нежитью. Судя по всему, этому очень способствовало незнание малороссийского языка главой Общества Шевченка — профессором Грушевским, который нынче известен как признанный конструктор украинского языка.

Присоединение Крыма к Украине

Проблема Крыма связаны с его геополитическим положением, которое делает его непотопляемым авианосцем России на Черном море. Значение российской военной базы Крымский полуостров имел уже с момент присоединения 19 апреля 1783 года к Российской империи.

Так получилось исторически, что Украина была едва ли не единственным регионом, где расселение населения соответствовало модели Тюнена сельскохозяйственного штандорта, так как города Украины появлялись как естественные центры экономической жизни для прилегающих территорий, а не военный крепости, как было в остальной Руси-России. Поэтому сразу после присоединения к России — территория Украина стала превращаться в сильный экономический комплекс с центром в Киеве. Тем более, что в 19 веке одесский порт стал основным для экспорта зерна, что сделало Одессу конечной станцией многих железных дорого, которые активно строились по всей России. Конечно Крым имел значение больше как южный форпост, так как в Севастополе располагалась основная база Черноморского флота, а становление полуострова курортной зоной создало экономические связи с ближайшими новороссийски областями.

После образование УССР Крым стал управленческим островом, оторванным от госаппарата РСФСР, поэтому когда киевская элита заслужила доверие властей в Москве, состоялась передача Крыма в состав Украины, что было оправдано уже с управленческой точки зрения, так как Крым уже давно был часть экономики Украины.

Когда мы рассматриваем историю Украины невольно приходишь к выводу, что Украина всегда была объектом, что как раз подтверждает та легкомысленность, с которой большевики меняли границы УССР и присоединяли Крым.

Возвращение Крыма в состав России — это результат стечения обстоятельств, разрешившего проблему военно-морской базы России на Черном море, а вот с экономической точки зрения — Крым это «черная дыра», так как вхождение в зону рубля лишает полуостров перспективы стать курортом, а иначе — это явно дотационный регион.

Выход Украины из СССР

Развал СССР был большой ошибкой и, надо отметь роль Михаила Сергеевича Горбачева, который пытался сохранить Союз Суверенных государств, тогда как желание личной власти собрало троицу пьяниц в Беловежской Пуще. Заключение договора об ССГ было намечено на 9 декабря, но власти Украины уже 1 декабря провели референдум о независимости, который поддержал Акт провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года.

Таким образом именно элита Украины была инициатором распада СССР, но мы не знаем, сыграл бы это референдум какую-нибудь роль, если бы его тут же не признал Борис Николаевич Ельцин, поэтому оценки исторической роли Ельцина и Кравчука будут смещаться в сторону негативной.

Образование территориальных империй — это объективный процесс (пример — ЕС), который позволил России быть мировой державой. Не имея плотности населения, России обречена быть сырьевым придатком, но за счет разнообразия ресурсов, которых просто не могло быть на столь огромной территории, обеспечивался сносный уровень жизни населения.

По причине развала СССР все республики окончательно лишились индустриальных перспектив, особенно отпавшие от рынка России. Принципы советской промышленности не позволяли встроиться в мировое разделение труда, а неконкурентоспособную продукцию предприятий бывших республик бывшего СССР можно было сбыть лишь на рынке СНГ.

Но новая элита Украины, как и элиты некоторых других осколков СССР, решила перебежать в другую территориальную империю, которая была богаче. Ради придания себе большей привлекательности перед Западом — многие объявили о своей приверженности антикоммунистической идеологии, потом уже — просто антироссийской, так как оказалось, что сами элиты стран капитализма, не могут существовать без холодной войны. Просто демонизация России — это давний прием, заимствованный у польской шляхты Речи Послполитой, который позволяет Западу поддерживать миф о собственной демократичности.

Возрождение национализма в Украине

Особенностью элиты Украины стал ее антироссийский настрой, который основывался на наследии большевистской национальной политики украинизации. Если при царе украинский национализм совсем было сошел на нет, то большевики не только признали расовый смысл слова украинец (имевшего до того в России собирательный географический смысл), но даже объявили тотальную украинизацию — достижением «национального» возрождения новоявленной украинской нации. Хотя успехи украинизации очень скоро «аукнулись», так что украинизацию еще до войны объявили перегибом, но ленинскую ошибку в виде образования отдельной и национальной Украины — как принципиальную первопричину — устранить уже было невозможно.

Мотивы Владимира Ильича Ленина, настоявшего на существовании ОТДЕЛЬНОЙ и НАЦИОНАЛЬНОЙ республики в составе СССР, понятны как компромисс с националистическим силами УНР, но образование ТРЕХ отдельных республик, населенных одним народом поставило перед элитами новых государственных образований — задачу поиска и выпячивания хоть каких-то отличий для оправдания собственного существования. Ведь триединость русского народа никто не отменял, потому элитам тем более надо ж было как-то объяснить разделение большевиками единого народа границами новосозданных республик.

Украина после майдана

Поэтому нет ничего удивительного в том, элиты Украины, подняв национализм (а по-сути антисоветский антироссийский сепаратизм) до уровня государственной политики, за 25 лет добились-таки той цели, которую ставили австро-венгры, поляки и немцы, создавая украинский национализм.

По-большому, мы наблюдаем игры элит Украины и России, в которые включились и мировые элиты, использующие события на Украине как повод для ослабления позиций России в мире. Понять кризис на Украине можно лишь с точки зрения циничной теории элит, которая трезво считает, что народ — не является субъектом истории. Субъект истории – это элита народа.

Украинская элита посчитала, что в Европе она будет в большей безопасности от своего самого опасного конкурента — элиты России, поэтому решила перетащить свою собственность, в смысле — народ с которого она кормится — в Европейский Союз, что и было объявлено как «выбор украинцев».

Однако постсоветская элита Украины была местечковой непрофессиональной без широкой поддержки, так что переворот не заставил себя долго ждать олигархи как настоящие хозяева Украины[/i] взяли в свои руки непосредственное управление Украиной, а бурная история новой Украины пишется буквально на страницах утренних газет.

Анализ причин противостояния западных и восточных элит в Украине до и после провозглашения независимости.

[size=14pt]Олег Григорьев. Семинар по нарративному подходу, часть 2 (21.05.2015)


Гео-экономический анализ состояния Польской Украины и Русского царства на момент присоединения Украины к России.[/pjustify]

С 58 минуты Семинар история в нарративах, часть 1 (04.06.2015).[/size]

[pjustify]

С 15 минуты Семинар история в нарративах, часть 1 (04.06.2015)

design-for.net

История Украины — особенности, происхождение и интересные факты :: SYL.ru

Готовясь к сдаче ДПА по истории Украины, тысячи школьников углубляются в недра учебников, зазубривая наизусть даты и имена. При этом мало кто задается вопросом достоверности/недостоверности написанного на пожелтевших страницах, а тем более не пытается сформировать собственное видение ситуации. В этой гонке главное – хорошо сдать экзамен, а не получить знания. Поэтому, как только гроза минует, многие благополучно забывают выученное.

Давайте попробуем рассмотреть кратко историю Украины и постараться запомнить основные важные события, произошедшие с народом, живущим на этой земле.

Что такое Украина?

Прежде чем начать рассмотрение главного вопроса, стоит определиться, что мы подразумеваем под понятием «Украина». Ни для кого не секрет, что после выхода ее из состава СССР между ней и РФ было немало споров об общем историческом «имуществе».

Некоторые российские историки били себя в грудь, доказывая, что украинцы — выдуманный народ и, как и их язык, появились всего пару столетий назад. А поэтому из претензии на принадлежность к Державе князя Владимира Великого — надуманны. Их оппоненты не менее рьяно протестовали, утверждая, что они как раз истинные потомки тех русичей, а Москвы в то время и в помине не было, не говоря уже о народе, именующем себя сегодня русскими и укравшим данное название у их предков.

Кто бы из них не оказался прав, частично или полностью, на землях современного украинского государства всегда находились люди, как бы они не назывались. И рассматривать историю Украины (украинскую или российскую ее версии) — это значит изучать то, как они жили и чего достигали. На этом и остановимся.

Известные книги об истории

Первые попытки написать историю Украины как государства под таким названием и правда появились сравнительно недавно. Наиболее успешными были следующие книги такого толка.

 • «История Украины-Руси» Николая Аркаса (1908).
 • Под таким же названием вышла монография Михаила Грушевского в 10 томах. Она описывала период от первых поселений на этих землях и до начала ХХ в. Этот труд считается классическим в своем роде и вдохновил других писателей. К примеру, в 2007 г. Олесь Бузина издал «Тайную историю Украины-Руси», в которой раскритиковал традиционные представления об этом государстве. И хотя его книга, скорее, пародия на труд Грушевского и попытка нажиться на скандале, в ней есть несколько интересных замечаний.
 • Более древним и спорным является произведение Георгия Конисского «История русов или Малой России». Эта книга описывает события до начала Русско-турецкой войны 1768-1774 гг.
 • Не пришли к единому мнению современные ученые и по поводу монографий Костомарова Н. И. В большинстве из них рассматривается период Казаччины и основные деятели того времени.
 • А что касается более древних книг по истории Украины и России, то в таком ключе можно рассматривать казацкие летописи. Наиболее известные — «Летопись Самовидца» и «Сказание о войне казацкой с поляками…» Самуила Величко, «Летопись гадяцкого полковника Григория Грабянки», Львовская и Густынская летописи.

Что касается периода Киевской Руси, когда понятий «Украина» и «украинцы» еще не существовало, то о жителях этих земель рассказывается в «Повести временных лет», в «Слове о Полку Игореве», в Киевской и Галицко-Волынской летописях.

На основании всех вышеперечисленных книг и составлено современное представление об истории Украины и России. Кроме того, частично в них описываются события, касающиеся жителей нынешней Беларуси, Литвы и Польши.

История Украины с древнейших времен

Первые представители человеческого вида появились здесь около миллиона лет назад, в эпоху раннего палеолита. Проанализировав найденные остатки жилищ и орудия труда, ученые пришли к выводам, что питекантропы (а именно их можно считать первыми украинцами) облюбовали Закарпатье, Приднестровье, Житомирскую область и Донбасс.

А вот свидетельств обитания на этих землях Homo erectus — не найдено. Зато неандертальцы успешно заселили юг современной территории Украины и жили там вплоть до 35 тысячелетия до н. э., после чего их вытеснили Homo sapiens.

В 5-3 тыс. до н. э. здесь сформировалась днепро-донецкая культура, а чуть позже ее вытеснила среднестоговская.

Во времена энеолита и неолита главенствующую роль стала играть трипольская, а позже ямная, катакомбная и среднеднепровская культуры.

гдз история украины

Около 1,5 тыс. до н. э. в степной части Украины селятся первые кочевые племена — киммерийцы. Однако уже к VII в. их вытесняют скифы, которым принадлежит честь быть первыми, кто сформировал полноценное государство на этой территории.

Параллельно с ними греки начали заселять побережье Черного моря.

К ІІ в. до н. э. в данном регионе набирают силу сарматы. Им удается вытеснить скифов и надолго подмять под себя власть на этих и соседних землях. Упоминания о сарматах встречаются у греческих и римских авторов (Геродот, Плиний Младший, Тацит). Кстати, в их книгах рассказывает и о еще одном мифическом народе — венедах; некоторые считают их предками славян. Согласно Тациту, они жили в непосредственной близости с сарматами и многое переняли от них.

В ІІІ в. уже н. э. сюда добираются готы и организовывают свое государство. Однако, как и со всеми их предшественниками, находится более многочисленный народ — гунны, который по праву сильного уничтожает их державу и организовывает собственную. В свою очередь они получают нагоняй от римлян и рассеиваются.

К счастью, для славянских племен (антов и склавинов), которые постепенно обживают эти земли, в Римской империи начинается кризис, и становится не до далеких провинций. Поэтому славяне множатся, формируют собственную культуру, языки и распадаются на более мелкие племена — поляне, древляне, дулебы, хорваты, северяне, бужане, тиверцы, уличи, волыняне.

Долго мирно сосуществовать было не суждено, так как они вскоре попали под влияние Аварского, а потом покорившего его Хазарского каганата.

Официальная история Украины следующим этапом называет появление Киевской Руси. Но она полноценно сформировалась лишь в ІХ в., при этом объединение восточнославянских племен произошло 2 веками ранее. Учитывая реалии того времени, чтобы не быть порабощенными или уничтоженными, славяне должны были сформировать хотя бы минимальное подобие державы, иначе они бы не смогли продержаться эти 200 лет.

история состава украины

Поэтому существует теория, что до появления Киевской Державы у славян было еще какое-то государство. Однако с приходом к власти Рюриков все упоминания о нем постарались уничтожить. Ведь князь и его род фактически были захватчиками.

В прорюриковских летописях говорится, что их держава возникла на торговом пути «из варяг в греки» где-то в ІХ в. А это означает, что славяне ранее отлично научились торговать, причем с Византией. Сделать это просто разрозненным племенам, не входящим в состав государства, было проблематично. Так что весьма велика вероятность существования некой языческой славянской державы (возможно, племенного объединения). Именно она и привлекла Рюрика, который захватил в ней власть, приказав убить ранее правивших здесь Аскольда и Дира.

Киевская Русь

Следующим важным этапом в истории древней Украины является формирование на ее территории первого полноценного славянского государства — Киевской Руси.

Начало ее существования связывают с династией Рюриковичей. Первым князем считается Олег, несмотря на то что он правил не от себя, а от сына Рюрика — малолетнего Игоря. Но заслуга именно Вещего Олега в укреплении и развитии страны, а также в завоевании для нее признания со стороны Византии и окончательном освобождении от дани Хазарскому каганату.

история украины на русском

После Олега в Киеве княжил Игорь, в летописях он характеризуется как жадный и глупый правитель. Зато супруга Ольга, принявшая бразды правления после его гибели, показала себя как отличный политик, сумев сохранить и приумножить влияние Руси. Она первая из правителей стала христианкой православного вероисповедания. Во всяком случае, из династии Рюрюковичей, ведь есть сведения, что Аскольд и Дир также были христианами. Если это правда, тогда князь Владимир не принес эту веру, а лишь узаконил ее существование.

истории украины подготовка

Сын Игоря и Ольги — Святослав – как и его отец, правитель был не очень, зато отличился как полководец.

После его смерти между наследниками началась борьба за власть, победу в которой одержал сын рабыни — Владимир. Именно годы его княжения и его сына Ярослава считаются золотым веком в истории Киевской Руси. В это время она не просто превращается в сильное независимое государство, но и завоевывает признание на мировой политической арене.

мистические истории украина

Наследники Ярослава оказались не настолько умелыми правителями, и в ближайшие годы государство распалось, а его земли были разделены между соседними княжествами: Киевским, Черниговским, Галицким, Владимиро-Волынским, Переяславским и частично Турово-Пинским.

Набеги кочевников ослабляли эти мелкие державы, и к XIII в. они были окончательно покорены Золотой Ордой, превратившись в ее данников.

К началу XIV в. в регионе укрепляет свою власть и способность противостоять Орде Великое княжество Литовское, которое и присоединило Киевские, Черниговские, Волынские и Галицкие земли.

Также на политической арене впервые начинает фигурировать Московское княжество, которое забирает себе Буковину. А Закарпатье оказывается во власти Венгерского королевства.

Казаччина

Следующий этап в истории Украины связан с Польским королевством, которое с XV-XVI вв. стало отвоевывать соседские земли. Одним из первых под его влияние попало Великое княжество Литовское, в составе которого была большая часть украинских земель. Люблинская уния 1569 г. объединила польские и литовские земли в составе Речи Посполитой. Несмотря на федеративный устрой, на практике большая выгода досталась именно польской стороне, которая присоединила к себе Киевщину, Волынь, Подляшье, Подолье и Брацлавщину.

украинская история украины

Для простого народа вход в состав Польши только ухудшил их положение. Как и литовское дворянство, польское было не в состоянии защитить крестьянские поселения от нападения степняков, что не мешало им облагать их данью. Чтобы предотвратить возможные восстания, стали проводиться религиозные реформы. Однако это вызвало ожесточенное сопротивление не только со стороны простолюдинов, но и шляхты.

Сложившаяся ситуация спровоцировала появление казачества. Уставшие от польского ига и постоянных нападений татар и турок мужчины стали уходить с насиженных мест и строить в недоступных местах военные поселения — Сечи. А воинов, проживающих и обучающихся здесь, именовали — казаками. Они стали мобильной армией, которая не только обороняла земли будущей Украины от набегов степняков, но и доставляла массу неприятностей властям как Речи Посполитой, так и Московского государства.

Численность и мастерство казаков росло, и они фактически создали казацкое государство внутри Речи Посполитой. Их армия теперь не просто защищалась от турок и татар, но и стала сама организовывать ежегодные набеги на наиболее крупные их торговые города, освобождая угнанных в рабство соотечественников, а заодно и неплохо зарабатывая на этом.

Подобная политика была выгодна всеи, однако обогащение и укрепление позиций казацкой армии вызывало опасение у шляхты. Она пыталась взять их под контроль и использовать их в собственных целях. Так, во времена гетмана Сагайдачного поляки с помощью войска запорожцев не только отвоевали у Московского царства земли Черниговского княжества, но и едва не завоевали его столицу.

Бунт, который поднял в 1648 г. казацкий лидер Богдан Хмельницкий, был важным событием в истории Украины. Подготовка к нему длилась недолго и сохранялась в тайне, поэтому он стал неожиданностью для польской шляхты.

Восставшим сопутствовал успех, и к концу года они взяли под контроль большую часть украинских земель.

история россии и украины

Поскольку казаки не ставили себе целью уничтожить Речь Посполитую, а лишь отвоевать свое — на этом они остановились, заключили мир и занялись обустройством собственного государства.

Воспользовавшись перемирием, поляки собрали свои силы и уже к 1651 г. сумели отвоевать часть утерянных территорий.

Следующие 3 года казацкая верхушка пыталась сохранить свое государство, но оказалась перед необходимостью либо вернуться под владычество Речи Посполитой, либо найти другого союзника. Хмельницкий выбрал второй вариант и в 1654 г. заключил договор о присоединении казацких земель к Московскому царству.

Гетманщина и Малороссия

Переяславская рада, после которой казацкие земли вошли в состав Московии, до сих по считается черным днем в истории Украины. Российские историки на это событие смотрят более позитивно.

Справедливости ради, стоит отметить, что хотя в конечном итоге Украина многое потеряла, попав в состав Российской империи, но мы не знаем, что было бы с ее народом, завоюй его Речь Посполитая. Возможно, Запорожская Сечь была бы разрушена не во времена Екатерины ІІ, а гораздо раньше. И хотя многие исследователи истории Украины яро критикуют Богдана Хмельницкого, на то время гетман вынужден был выбирать меньшее из зол.

Объединившись, казацкие и московские войска сумели за несколько лет ослабить поляков, и в будущие века Речь Посполитая так и не смогла оправиться.

По результатам Андрусовского перемирия 1667 г. Украина была разделена по Днепру. Левая ее часть оставалась у Московского царства, стала именоваться Гетманщиной и управляться казацкой старшиной, а правая — у Речи Посполитой.

В будущие годы власть гетманов над Левобережной Украиной постепенно ослабевала. Во многом это было связано с борьбой за власть после смерти Хмельницкого.

Важно отметить, что после войны с Речью Посполитой в 1772—1795 гг. отвоеванное Правобережье было присоединено к Малороссии (так стали называть Гетманщину). Кроме того, после русско-турецкой войны 1768—1774 гг. в ее состав вошли земли в нижнем течении Днепра, Приазовье и Крым. Так что именно Российская империя помогла объединить большинство украинских земель воедино, на бумаге. Ибо в реальной жизни во всех войнах в составе российских войск были казаки, так что они заплатили кровью за это воссоединение.

В целях укрепления империи Екатерина ІІ лишила казацкую верхушку власти на своих землях, а также приказала разрушить Запорожскую Сечь, что считается концом Казаччины как таковой.

кредитная история украина

Взглянув на этот факт под другим углом, можно заметить, что малороссийская шляхта получила весьма щедрую компенсацию за свою сговорчивость и то, что не подняла очередной бунт, коими славилось правление Екатерины.

С конца XVIII в. Украина окончательно стала Малороссией и лишилась какой-либо независимости. Однако это каким-то образом стимулировало развитие национального самосознания у ее элиты. Дети и внуки шляхты, «продавшей» Екатерине остатки казацкой автономии, стали мечтать вернуть утраченное. В будущие годы начинают формироваться многочисленные культурные, а потом и политические организации, стремящиеся создать собственное государство.

Несмотря на запреты малороссийского языка, поэты и историки пишут на нем книги и тайно распространяют их. Именно в этот период появляются первые попытки полноценно описать историю Украины на русском и украинском языках.

То же самое происходило и в Галиции. После раздела Польши эта часть Украины досталась Австрийской империи. Несмотря на это, и ее жители стремились к независимости и праву использовать родной язык.

К началу ХХ в. на всех украинских землях отмечалось стремление отделиться, и Первая мировая война и Революция 1917 г. предоставила такую возможность.

Возникновение украинского государства

Если говорить кратко об истории Украины после Февральской революции, то важно упомянуть, что за те 3 года относительной независимости на ее территории возникло целых 16 государств. Так что шутка из «Свадьбы в Малиновке»: «Опять власть меняется», для обитателей этих территорий была отнюдь не смешной.

После ликвидации Российской империи во время Февральской революции 1917 г. в Киеве была образована Центральная рада Украины, которая и взяла власть в свои руки. Возглавлял ее автор упомянутой выше 10-й монографии — М. Грушевский.

Уже к ноябрю 1917 г. ЦР провозгласила Украинскую Народную Республику, к которой относились 9 губерний.

С приходом к власти в Петербурге большевиков, они стали стремиться взять под контроль и УНР и к началу 1918 г. смогли захватить власть в Киеве, а вскоре и во всей Украине, сделав Харьков столицей.

Однако главы ЦР подписали договор с Германией, чьи войска помогли отвоевать Киев. Удержаться долго у руля они не смогли, и власть в стране захватил самопровозглашенный гетман Скоропадский, провозгласив Украинскую державу.

После поражения немцев в Первой мировой войне их войска оставили территорию, и всем желающим возглавить новообразованное государство пришлось добиваться этого своими силами. Наиболее яркими участниками этой борьбы были Владимир Винниченко, Симон Петлюра, генерал Деникин и большевики.

Несмотря на отчаянное сопротивление, к концу 1922 г. большая часть украинских земель оказалась под властью последних и вскоре была введена в состав СССР как УССР.

Под сенью серпа и молота

Став частью Советского Союза, Украина пробыла в его составе вплоть до 1991 г.

Далеко не сразу украинцы примирились с подобным положением, и первое десятилетие на этой территории вспыхивали бунты. Справедливости ради важно отметить, что причиной их чаще всего было банальное недовольство экономической политикой, а не национальные вопросы. Чтобы пресечь их, власти СССР приняли жесткие меры. В частности, многие украинцы были насильно переселены в Сибирь, а особо рьяные — расстреляны. Репрессии касались всех слоев населения: крестьян, рабочих, интеллектуальной элиты. Пиком их считается Голодомор 1932-1933 гг. когда у украинских крестьян отобрали весь урожай и оставили умирать от голода.

Начало Второй мировой войны принесло УССР определенные «дивиденды». Раздел Польши Гитлером и Сталиным позволил присоединить так называемую Западную Украину, а чуть позже Северную Буковину и южную часть Бессарабии.

С началось наступления немецких войск на Советский Союз УССР, наравне с БССР, одной из первых республик оказалась оккупированной и оставалась таковой вплоть до 1944 г. Только по официальным данным за эти годы погибло 5 млн человек, не считая 2 млн, угнанных в Германию.

Помимо этого, во время Великой Отечественной в УССР параллельно происходило подобие гражданской войны. Многие сторонники независимости доверились немецким властям, пообещавшим свободу в обмен на помощь. Таким образом, украинцы воевали на стороне и СССР, и фашистской Германии, то есть фактически друг с другом.

тайны истории украины

Существует теория, что власти Советского Союза нарочно допустили столь длительную оккупацию территории УССР, дабы руками врагов расправиться с наиболее активными гражданами, способными поднять восстание против их самих. В пользу этой версии говорит то, что вся территория Украинской ССР была как-то очень быстро сдана врагу в течение года, но дальше почему-то он пройти не смог, хотя до Москвы было рукой подать.

Однако если верить в то, что это был целенаправленный геноцид, то он распространялся не только на украинцев, но и на белорусов, а также присоединенных чуть ранее прибалтийских стран (Эстония, Латвия, Литва), граждане которых весьма прохладно относились к советской власти.

Есть ли хоть доля правды во всем этом — вероятно, так и останется одной из нераскрытых тайн истории Украины. Важно другое: украинцы смогли выжить в этой страшной войне, а через несколько десятков лет — добиться независимости.

Подытоживая годы, проведенные в составе СССР, стоит отметить, что были для Украины и позитивные моменты. Так, в это время была налажена система обязательного образования, и теперь даже самые бедные слои населения получили возможность учиться. Кроме того, процесс индустриализации помог неплохо развить промышленность УССР, и многие наработки этого периода до сих пор используются.

Прощай СССР. Здравствуй Европа

После образования суверенного государства в 1991 г. Украина пережила немало. Процесс перехода от социалистической экономической системы к капиталистической до сих не завершен и продолжает оставаться болезненным.

Несмотря на это, страна развивается и старается ориентироваться на ЕС, со всеми его достоинствами и недостатками. Так в 2014 г. с ним было подписано Соглашение об ассоциации, что, по идее, должно в будущем позитивно сказаться на экономике страны.

история украины кратко

В 2017 г. в Украине был введен безвизовый режим по отношению к 30 европейским государствам, куда теперь украинцы могут свободно ездить при наличии лишь одного загранпаспорта. Дело за малым — поднять реальный уровень доходов граждан, чтобы они могли пользоваться новыми возможностями. Тем более, чтобы сегодня, при выезде из страны даже на пару дней, необходимо привести в порядок свою кредитную историю.

Украина за годы независимости пережила 2 революции: Оранжевую и Достоинства. Обе были связаны с фигурой бывшего президента страны — Виктора Януковича.

Занимательные факты

Среди наиболее распространенных вопросов, ответы на которые школьники ищут в ГДЗ по истории Украины, происхождение этого топонима. Впервые он упоминается Ипатьевской летописи в 1187 г. Причем речь идет не о государстве, а об обширной пограничной территории, то есть об окраине. Отсюда и название. Кстати, многие века Украина считалась не страной, а именно названием ничейных земель. Поэтому в российском, польском и некоторых других языках, сформировалась традиция говорить и писать рядом с ней предлог «на» а не «в». На данный момент в официальной документации приветствуется использование «в», но при этом правила российской грамматики по-прежнему на стороне «на».

С легкой руки Н. Гоголя у многих сложилось впечатление об этой стране, как о месте, где обитает немало нечисти. И хотя это не совсем так, до наших дней дошло немало мистических историй об Украине и ее жителях. Более того, сегодня для туристов разработан маршрут по самым таинственным местам этой страны. Это не только Лысая гора в Киеве, но и Подгорецкий, Золочевский и Олесский замки, Соломинское озеро, заброшенная ставка Гитлера в Винницкой области, Дом с приведениями в Тернополе, а также кладбище с вампиром в Ивано-Франковске. Правда ли все эти места населены потусторонними сущностями, или это ловкий трюк для привлечения туристов — каждый решает для себя сам.

Годы, проведенные в качестве республики СССР, во многом повлияли на территориальный состав данной страны. В последние годы активно обсуждается крымская история. Напомним, что в 1954 г. Крымский полуостров был выведен из состава РФССР и передан УССР. После распада Союза в РФ не раз высказывались, что эта передача была незаконной, и к 2014 г. Россия смогла присоединить к себе Крым обратно. Не станем обсуждать законность/незаконность данного поступка. Обратим внимание на один миф, из-за которого может сформироваться неправильное представление об истории состава Украины. Итак, существует версия, что взамен на Крым от УССР была отторгнута часть территории (Таганрог и его окрестности), в размере площади присоединенного полуострова. Однако это не совсем так. Вышеупомянутые земли и правда «экспроприированы» РФССР у УССР, но это произошло еще в далеком 1928 г. — то есть за 26 лет до присоединения Крыма. Так что обмена как такового не было. Кстати, сама процедура передачи полуострова УССР, по мнению большинства адекватных российских и украинских историков соответствовала правовым нормам Советского Союза. Что до моральной стороны вопроса, то почему-то все забывают, что Крым — исконно татарская земля. Но уже другая история.

www.syl.ru

Краткая история недогосударства»Украина» : urb_a — LiveJournal

Если говорить про ОБЩУЮ историю Украины, то гораздо осмысленнее звучало бы словосочетание —история земель окраины России, так как вся история некой «Украины» укладывается в период с 24 августа 1991 годаДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ УКРАИНЫ, когда Верховный совет УССР принял Акт провозглашения независимости Украины.

Границы Украины – это границы Украинской Советской Социалистической Республики, которые в 1954 году корректировал Н. С. Хрущев, но… в исторической ретроспективе вся Украина мгновенно распадается на части, которые имели совершенно разные векторы исторического развития, собранные властями СССР в одну административную единицу лишь ради удобства управления.

Украинская Советская Социалистическая Республика

Достаточно взглянуть на схему территория Украины по годам, чтобы увидеть — из скольких лоскутков была собрана территория того государства, которые мы называем – современная Украина.

Вопросы истории Украины

Сто лет назад — словосочетание ИСТОРИЯ УКРАИНЫ КАК ГОСУДАРСТВА звучало бы странно, так как даже в 1917 году в название Украинская народная республика вошло не само  слово Украина, а прилагательное «украинская». Польское слово Ukraina было понятно без перевода, но в царской России считалось польским топонимом для обозначения части Малопольской провинции.

У властей Речи Посполитой топоним Ukraina не пользовался любовью, так как сечевые казаки взяли его как лозунг своей борьбы за независимость от Королевства Польского, уловив в слове украина-окраина смысл противопоставления окраины центру. Именно война казаков против Польши привлекла внимание Европы, где на картах появляется название UkraNIA для обозначение территории казаков.

Русских царей это польское наименование «Украния» так же не заинтересовало, поэтому эти земли в состав Русского царства вошли под названием церковной епархии Μικρὰ Ῥωσ(σ)ία, (Малая Русь), которое дал еще Патриарх КонстантинопольскийАфанасий I. Ведь монголо-татарское нашествие привело к окончательному падению Киева и разделу Руси, что заставило византийского патриарха назвать епархию в Северо-Восточной Руси — термином Μεγάλη Ῥωσία (Великая Русь), так как «седалище» киевского митрополита было перенесено воВладимире-на-Клязьме, а для православных бывшего Галицко-Волынского княжества была образована новая епархия галицкой митрополии, названная термином Μικρὰ Ῥωσ(σ)ία (Малая Русь). С XVI века Малая Русь как официальное название всех русских земель в составе Речи Посполитой понималась именно как территория сообщества православных русинов. Присоединение Украины к России происходило в несколько этапов, но даже полное вхождение Украины в состав Российской империи не привело к образованию отдельной административной единицы под названием Малороссия. До 1915 года были отдельные -Киевское генерал-губернаторство и Малороссийское генерал-губернаторство.

Как видим, на картах Российской империи в 19 веке Малороссия не является даже административной единицей, так как отнесена к европейской части России, как регион, однотипный русской Новороссии, располагавшейся южнее.

Украина и Речь Посполитая

Cтранно искать самостийность Украины (да и саму Украину) ранее 1569 года, хотя само слово «ukraina» уже было в польском языке. Для королевского секретаря Jana Zamoyskiego, поляка по национальности, отдаленные земли были действительно украинными, что он и отразил в названии проекта приказа, заголовок которого уже в 1570 году звучал так: Porządek ze strony Niżowców i Ukrainy. Конечно, здесь слово Ukraina использовано как топоним (наравне с Niżowców, которым обозначали землю сечевых казаков по низовью Днепра, но с лёгкой руки будущего гетмана топоним Ukraina появляется (правда лишь) на европейских картах для обозначения окраинной части Малопольской провинции в составе Речи Посполитой.

Надо отметить, что топоним Украина не использовался на картах царской России, так как имелся собственный — Малороссия, которым обозначали территорию проживания нескольких русинских народностей. 

По мнению сегодняшних властей Украины первое провозглашение независимости Украины произошло 9 (22) января 1918 года, когда был издан IV Универсал Центральной рады, согласно которому Украинская Народная Республика стала «самостоятельным, ни от кого независимым, свободным суверенным государством украинского народа».

Собственно, после сопоставления с датой образования самой УНР — 7 (20) ноября 1917 года, возникает чувство недоумения.Однако сей казус раскрывается просто — так как независимость Украины отсчитывается не с момента возникновения самой УНР, виновной в том, что была автономией в составе Российской республики, а исключительно с момента разрыва отношений УНР с Советской Россией (иначе первой РСФСР).

«В обмен на военную помощь против советских войск УНР обязалась поставить Германии и Австро-Венгрии до 31 июля 1918 г. миллион тонн зерна, 400 млн яиц, до 50 тыс. тонн мяса рогатого скота, сало, сахар, пеньку, марганцевую руду и пр.»

Однако особым актом «патриотизма» Центральной рады надо признать призыв к оккупации Украины, позднее оформленный как военная конвенция между УНР, Германией и Австро-Венгрией. В конце февраля — начале марта германские войска в короткий срок заняли большую часть Украины, в том числе Киев, куда вслед за ними вернулась и Центральная рада, бежавшая от советских войск к самому германо-украинскому фронту. 

«Славным» был и конец УНР, когда 28 апреля 1918 года вошедшим в зал заседаний германским военным патрулём была просто разогнана Центральная рада.

Украинская Советская Социалистическая Республика

С началом бегства германо-австрийских войск в конце 1918 г. благодаря поддержке вооруженными силами Советской России, советская власть снова вернулась на территорию Украинской Народной Республики. 10 марта 1919 года на III Всеукраинском съезде советов, прошедшем в Харькове, ставшим столицей,Украинская Социалистическая Советская Республика, была провозглашена как независимая республика; тогда же была принята первая Конституция УССР.

Однако в апреле 1920 года в конфликт на основной территории Украины вступили польские войска, и на протяжении 1920—1921 гг. Центральная и Правобережная Украины были ареной советско-польской войны. Цепь конфликтов завершилась в 1920—1921 гг. установлением советской власти и утверждением УССР на бо́льшей территории современной Украины (кроме Западной Украины, которую в соответствии с Рижским миром разделили Вторая Речь Посполитая (Польша) и Чехословацкая республика, а также Королевство Румыния).

30 декабря 1922 года Российская СФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР и Закавказская СФСР подписали Договор об образовании СССР, который положил начало учреждению СССР.

Итак, держава Украина возникла благодаря событиям, связанными с революцией 1917 года, потому как бы должна быть благодарна Владимиру Ильичу Ленину, причастному к появлению возможности для малороссийских областей выделиться в отдельную республику. Тем более, именно политика большевиков по украинизации дала полную свободу действий украинским националистам и предоставила им территорию Малороссии для распространения своих ядовитых идей.
Формирование территории Украины

На следующей схеме можно наблюдать как происходило приращение территории административной единицы, центром которой был Киев. Я не ошибся, назвав это государственное образование административной единицей, так как УССР в составе СССР имела лишь формальную самостоятельность, хотя УССР стараниями Сталина значилась среди членов-основателей ООН.

История советской Украины была богата событиями, но сегодня больше интересует изменение границ Украины. Я считаю, что все черезчур увлеклись историей с присоединением Крыма к России в 2014 году, в связи с чем обсуждаются детали передачи в 1954 году Крымской области из состава РСФСР в состав УССР, хотя для сегодняшней Украины судьбоносный характер имело присоединение Галиции к Украине.

По-сути это было присоединение Украины к нацистской Галиции, так как Западная Украина на момент присоединения в 1939 году представляла собой осколок Австро-Венгерской империи, совершенно чужеродный идее собирания земель Руси в единое государство, которой руководствовался Сталин.

Вопрос о присоединении западных земель поднимался перед началом первой мировой войны и, если судить по Записке Дурново Николаю 2, то царское правительство понимало всю опасность присоединения Галиции к России.

Сегодня в свете событий на Украине следует признать верность предупреждения Петра Николаевича: — «Государь! Единственным призом в этой войне может быть Галиция», но «только безумец может хотеть присоединить Галицию. Кто присоединит Галицию, потеряет империю…»

Галиция це Украина

Когда в середине 19 века происходит подъем национального самосознания многочисленных народностей, населяющих Австро-Венгерскую империю, то главную опасность для австрийцев, оккупировавших значительную часть географической Украины, представлял сепаратизм поляков, а по-сути, национально-освободительная борьба за независимость Польши. Австрийские власти для предотвращения слияния польского революционного движения с национальным подъемом русинов стали разжигать межнациональную рознь между русинским населением и поляками, как основными народностями Галиции. Галицкая резня

При этом австрийцы понимали, что для удержания Галиции в составе Австро-Венгрии национальное движение русинов представляет не меньшую угрозу, так как оно неизменно имело цель воссоединения с Россией по той простой причине, что русины всегда себя считали этническими русскими, прямыми потомками жителей Киевской Руси. Тогда в конце 19 века австрийцы решили создать из галичан новую нацию «українці», чтобы подменить национальное движения русинов за присоединение к России выдуманной «борьбой за свободу некой новой нації «українців».

Сценарий украинизации австрийцы взяли из национальной политики венгерских королей, которые ранее удачно провели эксперимент по разрыву православных сербов и хорватов путем окатоличивания последних и латинизации их языка. Собственно, сербы и хорваты имеют один язык, который подобно русскому распадался на несколько диалектов. Венгры сумели стравить эти братские народы, поддержав претензии хорватской элиты на земли, занятые сербскими переселенцами.Зверства хорватских нацистов усташей, устроивших геноцид сербов во время второй мировой войны, усугубили конфликт между братскими народами, которые подобно братьям Каину иАвелю, воевали друг против друга при развале Югославии.

В Российской империи в 19 веке часть разночинцев посчитала, что название «українець», как теперь стали назвать себя русские галичане, может стать знаменем, под которым можно вести борьбу за освобождения малороссов от крепостного права. Украинофилам казалось, что причисление малороссов к українцям приближает крепостных малороссиян к приобретению прав и свобод, якобы имеющимся у австрийских «украинцев». При этом правду о том, что русины Галиции были беднее последнего крепостного в России (Галичина и Молдавия, путевые письма Василия Кельсиева) — они не брали во внимание. 

Украинофилы не поняли подвох термина «українець», который они воспринимали как символ территориального единения всех русинских народов Украины, тогда как по австрийской задумке — название «українець» имело расовый смысл, как отрицание какого-либо родства с остальными восточнославянскими народами, и особенно со своим корнем с русскими.

Вплоть до революции на малочисленных украинских националистов смотрели как на городских сумасшедших, так как никто не мог себе представить, что малороссы могут изменить собственной идентификации как русских. 

Когда появился украинский язык и кто его придумал?

Советская власть всех малороссов объявила «украинцами», а 1928 году прошла реформа правописания малорусского наречия, благодаря которому «украинский» язык приобрёл свою «графическую самостоятельность», основанную опять же на разработках «Наукове товариства ім. Шевченка», которым во Львове руководил профессор Грушевский. Это была норма искусственного языка, которую австро-венгерские власти официально утвердили еще в 1893 году для галичской говирки, основанная на — системе Кулиша («кулишовка», бывшая системой обучения безграмотных малороссов) и «желеховке» (крайне упрощенная система правописания для неграмотных крестьян), откуда полностью был взят украинский алфавит.

Интересно, что едва ли не первым произведением на «украинском» языке почему-то всерьёз считается шуточная «Енеида, на Малороссійскій языкъ перелицїованной И. Котляревскимъ», сатирическая поэма на современных ему украинских панов-помещиков с их разгульным нравом, недостатками и химерами, опубликованная в 1798 году. Котляревский ради подчёркивания низменных особенностей «украинской народности» заставил героев говорить на том диком диалекте простолюдинов, в котором слово «конь» звучало «кінь», а «кот» — как «кiт». Впрочем, для читателей «Энеида» была снабжена обширным глоссарием «украинских» и придуманных слов (более 1000), содержащего также их правильное написание по фонетическому варианту орфографии, известному как «ярыжка», бывшему первым разговорником деревенских малороссийских диалектов.

Но Словарь «древней» української мови, который создавало «Наукове товариство ім. Шевченка», образованное 8 декабря 1868 года во Львове под эгидой австрийских властей, превзошел по бурлеску, как сочинения Котляревского, так и саму «ярыжку», так как создавался путём замены в «галицкой говирке» всех русских слов щедрыми заимствованиями из польского и немецкого, но шедевром стали придуманные слова, которые пытались стилизовать под народные.

Судя по всему, этому очень способствовало банальное незнание малороссийского языка главой Общества Шевченка —профессором Грушевским, который нынче известен как признанный конструктор «украинского языка».

Выход Украины из СССР

Развал СССР был большой ошибкой и, надо отметить роль Михаила Сергеевича Горбачева, который пытался сохранить Союз Суверенных государств, тогда как желание личной власти собрало троицу пьяниц в Беловежской Пуще. Заключение договора об ССГ было намечено на 9 декабря, но власти Украины уже 1 декабря провели референдум о независимости, который поддержал Акт провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года.

Таким образом именно элита Украины была инициатором распада СССР, но мы не знаем, сыграл бы этот референдум какую-нибудь роль, если бы его тут же не признал Борис Николаевич Ельцин, поэтому оценки исторической роли Ельцина и Кравчука будут смещаться в сторону негативной.

Но новая элита Украины, как и элиты некоторых других осколков СССР, решила перебежать в другую территориальную империю, которая была богаче. Ради придания себе большей привлекательности перед Западом — многие объявили о своей приверженности антикоммунистической идеологии, потом уже — просто антироссийской и откровенно нацистской, так как оказалось, что сами элиты стран капитализма, не могут существовать без холодной войны. Просто демонизация России — это давний прием, з

urb-a.livejournal.com

история возникновения. Земли Украины: история

Территория Украины заселена людьми уже как минимум 44 тысячи лет. Понтийско-Каспийская степь была ареной важных исторических событий бронзового века. Здесь происходила миграция индо-европейских народов. В этих же причерноморских и прикаспийских степях люди приручили лошадь.

Позже на территории Крыма и Поднепровья жили скифы и сарматы. Наконец, эти земли были заселены славянами. Они основали средневековое государство Киевская Русь, которое распалось в XII веке. К середине XIV века, нынешние украинские земли находились под властью трех сил: Золотой Орды, Великого княжества Литовского и Королевства Польского. Позднее территорию делили такие державы, как Крымское ханство, Речь Посполитая, Российская империя и Австро-Венгрия.

В XX веке появилась независимая Украина. История возникновения страны начинается с попыток создания государств УНР и ЗУНР. Затем была образована УССР в составе Советского Союза. И, наконец, в 1991 году была провозглашена независимость Украины, подтвержденная на всенародном референдуме и признанная международным сообществом.

Древняя история Украины

древняя история украины

Археологические раскопки свидетельствуют о том, что неандертальцы жили в Северном Причерноморье уже в 43-45 тысячелетии до нашей эры. В Крыму обнаружены предметы, принадлежавшие кроманьольцам. Они датированы 32 тысячелетием до нашей эры.

В конце неолита на украинских землях возникла Трипольская культура. Своего расцвета она достигла в 4500-3000 годах до нашей эры.

С наступлением железного века через степи Северного Причерноморья прошли племена даков — предков современных румын. Затем кочевые народы (киммерийцы, скифы и сарматы) заселили земли Украины. История этих племен известна не только благодаря археологическим памятникам, но и из письменных источников. О скифах упоминает в своих сочинениях Геродот. Греки основали свои колонии в Крыму в VI веке до нашей эры.

Затем на территорию Украины пришли готы и гунны. Это происходило в III-V веках нашей эры. В пятом столетии здесь появились славянские племена.

В VII веке в украинских степях возникает государство булгар. Но вскоре оно распалось и было поглощено хазарами. Этот кочевой народ из Средней Азии основал страну, в которую были включены огромные территории — западный Казахстан, Кавказ, Крым, донские степи и восточная Украина. История возникновения и расцвета Хазарского каганата тесно связана с процессом становления государственности восточных славян. Известно, что титул кагана носили первые киевские князья.

Киевская Русь

История Украины как государства, по мнению многих исследователей, начинается в 882 году. Именно тогда Киев был отвоеван князем Олегом у хазар и стал центром обширной по территории страны. В единое государство были объединены поляне, древляне, уличи, белые хорваты и другие славянские племена. Сам Олег, согласно доминирующей в историографии концепции, был варягом.

В XI веке Киевская Русь становится крупнейшим по территории государством Европы. В западных источниках того времени ее земли чаще всего были обозначены как Рутения. Название Украина впервые встречается в документах XII века. Оно означает «край», «страна».

В XVI веке появляется первая карта Украины. На ней под этим названием обозначены киевские, черниговские и переяславские земли.

Принятие христианства и дробление Руси

Первые последователи Христа появились в Крыму как минимум в IV веке. Христианство стало официальной религией Киевской Руси в 988 году по инициативе Владимира Великого. Первой же крещеной правительницей государства была его бабушка княгиня Ольга.

история возникновения государства украина

В период правления Ярослава Мудрого был принят свод законов, получивший название «Русская правда». Это было время наивысшего политического могущества киевского государства. После смерти Ярослава наступила эпоха дробления Руси на отдельные, часто враждующие друг с другом, княжества.

Владимир Мономах пытался возродить единое централизованное государство, но в XII веке Русь окончательно распадается. Киев и Галицко-Волынское княжество стали теми территориями, на которых позднее возникла Украина. История возникновения России начинается с возвышения города Суздаль, который был политическим и культурным центром северо-восточных русских земель. Позже столицей этих территорий стала Москва. На северо-западе Полоцкое княжество стало центром, вокруг которого сформировалась белорусская нация.

В 1240 году Киев был разграблен монголами и надолго утратил какое-либо политическое влияние.

Галицко-Волынское княжество

История возникновения государства Украина, по мнению ряда ученых, начинается в XII веке. В то время, как северные княжества попадают под власть Золотой Орды, на западе остаются две независимые русские державы со столицами в городах Галич и Лодомир (ныне Владимир-Волынский). После их объединения образовалось Галицко-Волынское княжество. На пике своего могущества оно включало в себя Валахию и Бессарабию и имело выход к Черному морю.

история украины с древнейших времен

В 1245 году Папа Иннокентий IV короновал князя Даниила Галицкого и пожаловал ему титул короля всея Руси. В это время княжество вело сложную войну против монголов. После смерти Даниила Галицкого в 1264 году его сменил его сын Лев, который перенес столицу в город Львов. В отличие от своего отца, который придерживался прозападного политического вектора, он пошел на сотрудничество с монголами, в частности заключил союз с ногайским ханом. Вместе со своими татарскими союзниками Лев вторгся в Польшу. В 1280 году он разгромил венгров и захватил часть Закарпатья.

После смерти Льва начался закат Галицко-Волынского княжества. В 1323 году в битве с монголами погибли последние представители этой ветви рода Рюриковичей. После этого Волынь перешла под контроль литовских князей Гедеминовичей, а Галиция попала под власть польской короны.

Речь Посполитая

После Люблинской унии русинские земли стали частью Польского королевства. В этот период история Украины как государства прерывается, но именно в это время формируется украинская нация. Противоречия между поляками-католиками и русинами-православными постепенно вылились в межэтническую напряженность.

Казачество

Поляки были заинтересованы в защите своих восточных рубежей от Османской империи и ее вассалов. Для этих целей лучше всего подходили казаки. Они не только отражали набеги крымских ханов, но и участвовали в войнах Речи Посполитой с Московским царством.

история украины как государства

Несмотря на боевые заслуги казаков, польская шляхта отказывалась предоставлять им сколь-либо значительную автономию, пытаясь вместо этого превратить большую часть украинского населения в крепостных. Это приводило к конфликтам и восстаниям.

В конечном итоге в 1648 году началась освободительная война под предводительством Богдана Хмельницкого. История создания Украины вступила в новую фазу. Возникшее в результате восстания государство Гетманщина оказалось в окружении трех сил: Османской империи, Речи Посполитой и Московии. Начался период политического маневрирования.

В 1654 году запорожские казаки заключили соглашение с московским царем. Польша попыталась вернуть контроль над утерянными территориями, заключив с гетманом Иваном Выговским договор. Это стало причиной войны между Речью Посполитой и Московией. Она закончилась подписанием Андрусовского договора, по которому Гетманщина отходила Москве.

Под властью Российской империи и Австро-Венгрии

Дальнейшая история Украины, территория которой оказалась разделена между двумя государствами, характеризовалась подъемом национального самосознания среди писателей и интеллектуалов.

украина история возникновения

В этот период Российская империя окончательно разбивает Крымское ханство и присоединяет к себе его территории. Также происходит три раздела Польши. В результате большая часть ее земель, населенных украинцами, входит в состав России. Галиция отходит Австрийскому императору.

Многие российские писатели, художники и государственные деятели XVIII-XIX века имели украинские корни. Среди самых известных — Николай Гоголь и Петр Ильич Чайковский. В отличие от России, в Галиции почти вся элита состояла из австрийцев и поляков, а русины в основном были крестьянами.

Национальное возрождение

В XIX веке в Восточной Европе начался процесс культурного возрождения народов, находившихся под властью крупных империй — Австрийской, Российской и Османской. Не осталась в стороне от этих тенденций и Украина. История возникновения движения за национальную независимость начинается в 1846 году с основания Кирилло-Мефодиевского братства. Участником этой организации был в том числе и поэт Тарас Шевченко. Позднее появились социал-демократические и революционные партии, выступавшие за автономию украинских земель.

история создания украины

Примерно в это же время, в 1848 году, во Львове начала деятельность «Головна Руська Рада» — первая политическая организация западных украинцев. В то время в среде галицийской интеллигенции доминировали русофильские и пророссийские настроения.

Таким образом, история создания Украины в ее современных границах начинается с зарождения национально ориентированных партий в середине XIX века. Именно они сформировали идеологию будущего единого государства.

Первая мировая война и распад империй

Начавшийся в 1914 году вооруженный конфликт привел к падению крупнейших монархий Европы. У народов, многие века живших под властью могущественных империй, появился шанс самим определить свои дальнейшие судьбы.

20 ноября 1917 года была создана Украинская народна республика. А 25 января 1918 она провозгласила о своей полной независимости от России. Чуть позже распалась Австро-Венгерская империя. В результате 13 ноября 1918 года была провозглашена Западно-Украинская народная республика. 22 января 1919 состоялось воссоединение УНР и ЗУНР. Однако история возникновения государства Украина была далека от завершения. Новая держава оказалась в эпицентре гражданской, а затем советско-польской войны, и в результате потеряла независимость.

УССР

В 1922 году была создана Украинская Советская Социалистическая Республика, которая стала частью СССР. С момента появления и до распада Советского Союза она занимала второе место среди республик по экономической мощи и политическому влиянию.

карта украины

Карта Украины в этот период несколько раз менялась. В 1939 году были возвращены Галиция и Волынь. В 1940 — некоторые районы, до того принадлежавшие Румынии, а в 1945 — Закарпатье. Наконец, в 1954 году к Украине был присоединен Крым. С другой стороны, в 1924-м России были переданы Шахтинский и Таганрогский округа, а в 1940-м Молдавской ССР отошло Приднестровье.

После Второй мировой войны Украинская ССР стала одной из стран-учредителей ООН. По результатам переписи 1989 года население республики составляло почти 52 миллиона человек.

Независимость

С распадом Советского Союза в 1991 году Украина стала независимым государством. Этому предшествовал подъем патриотических настроений. 21 января 1990 триста тысяч украинцев организовали живую цепь от Киева до Львова в поддержку независимости. Были основаны партии, стоящие на национально-патриотических позициях. Украина стала правопреемницей УССР и УНР. Правительство УНР в изгнании официально передало свои полномочия первому президенту Леониду Кравчуку.

Как видите, история Украины с древнейших времен была наполнена великими победами, непревзойденными поражениями, благородными катастрофами, страшными и завораживающими сюжетами.

fb.ru

Новая история Украины

Желающих изучить историю «Великой Украины» ждёт удивительный мир.

Уже в пятом классе детям сообщат, что на землях «Древней Украины» существовала великая держава скифов, чьи очертания на карте будут совпадать с современной Украиной.

Причём подача материала будет откровенно склонять к мысли, что скифы — это «древние укры».

Далее детям сообщат, что «древние украинцы» жили на землях нынешней Украины уже с IV столетия.

Тут «украинские историки» предложат несколько версий происхождения современных украинцев. По одной из них, «украинцы» — это потомки полянского союза племён, а русские и белорусы — кривичей.

Согласно другой, Украина — это центр восточного славянства и вообще Руси, а нынешние русские — это потомки «азиатов» (финно-угров и монголов). Тут украинские авторы продолжают теорию, предложенную ещё польскими панами.

Киевская Русь называется «Княжа Русь — Украина», Чёрное море, не мудрствуя лукаво, назвали «Украинским морем» (хотя оно в то время называлось «Русским морем», что наглядно показывает, кто населял Северное Причерноморье). Слово «Русь» сохранили, но сообщили, что это название — архаичное. Слово «Украина» якобы обозначает «любимый край».

Отличительной особенностью «украинской истории» является тот факт, что все значительные успехи и достижения остались в древности, в том числе в мифическом прошлом.

Первоначальную утрату «украинскими землями» независимости описывают как в целом мирный процесс.

При этом великие литовские князья якобы использовали украинский язык в делопроизводстве (хотя в реальности они использовали русский язык). Даже польско-литовскую унию преподносят как вынужденную меру, необходимую для борьбы с немецкими рыцарями и «Московией».

Полёт фантазии «украинских историков» создал «могущественную державу» — Запорожскую Сечь. С конца XV до конца XVIII в. продолжался период истории, который называют «казацким».

По мнению украинцев, Сечь была формой украинской государственности, прямой «военной демократией». Однако «враги» сгубили «великую казацкую державу». Польша и Россия разделили между собой её земли, а южные земли захватила Османская империя.

Для восьмого класса украинских школ освободительная война под предводительством Богдана Хмельницкого — это своего рода «украинская Великая Отечественная война». Ей посвящена значительная часть школьного курса.

Переяславскую раду оценивают как вынужденный союз с Россией, который закончился «русским предательством». «Великая Украина» попала под русский протекторат, русские стали перехватывать управление, навязывать свои порядки и ломать «великую украинскую культуру, попутно искажая историю.

В годы правления гетмана Ивана Выговского, который переориентировался на Польшу, оказывается, произошла «украинско-московская» (или «русско-украинская») война. В отечественной историографии эта «война» является одним из фронтов (операционных направлений) русско-польской войной 1654—1667 гг.

Война завершилась полной «оккупацией» «Великой Украины»: государство поделили по Днепру, юг отошёл османам.

Вся дальнейшая история «Украины» описывается как непрерывная череда «героической» национально-освободительной борьбы.

Гетман Мазепа, предавший Россию и перешедший на сторону врага — Швеции, стал «национальным героем». В учебниках для 9 класса в основном рассказывают о «национальном возрождении» и «колонизаторской политике» русских властей.

Отечественная война 1812 года и то «украинизирована». Оказывается казацкое войско «прогнало Наполеона» из России.

Сразу вспоминаются рассказы сатирика Задорнова про «тупых американских школьников», которые считают, что именно США победили Наполеона и Гитлера.

Схожим образом информацию об «истории Украины» подают и в старших классах. В результате ученики оказываются в особой атмосфере древнего, героического, великого, но «униженного и оккупированного» государства.

Практически вся история — это «национально освободительная борьба» против внешних врагов, «москалей». Украина постоянно в «кольце врагов».

И если в XIX столетии «империалистический гнёт» осуществляли две империи — российская и австрийская, то в XX веке остался один главный «враг» — Россия (Советский Союз). Причём «русский гнёт» достиг своего апогея.

Одному только «устроенному москалями» голодомору посвящено огромное количество учебных часов.

 

А во время Второй мировой войны украинцы якобы героически боролись и с «большевиками», и с немцами. Некоторые авторы вообще договариваются до того, чтоГитлер хотел «воссоздать украинское государство», освободив его от «большевистского ига».

На этом пропаганда не останавливается. Студенты и взрослые знакомятся с «научными» работами. Так, доктор политических наук и профессор Виктор Бебик рассказывает (в том числе на ТВ) об «украинских истоках» человеческой цивилизации.

Микола Галичанец в книге «Українська нація» рассказывает о «самой древней на земле украинской нации», которая возникла 40 тыс. лет назад и ещё в середине I тыс. до н. э. создала государство «Великая Украина».

Понятно, что читать подобные опусы образованному человеку невозможно.

Разве что как материал для сатиры или психиатрии. Книга рассказывает о «древнейшем периоде истории Украины» и основывается не на фальсифицированных «врагами Украины» источниках, а неких уникальных и чудом сохранившихся «ведах».

Видимо, они открылись автору во время мысленного контакта с «древними украми». Книга издана в Тернополе в 2005 году и рекомендована для изучения в школах и вузах страны.

Подобные «труды» обычно начинаются с разъяснения того, что всё прошлое — обман и фальсификация. «Враги» извратили древнюю и славную историю «украинской нации». «Москали» («монголо-азиаты») в этом списке — первые

. Однако во «всемирном заговоре» против «Украины» участвуют не только «проклятые москали», но и все народы, причастные к исторической науке…

Авторов вроде Галичанца нисколько не смущает тот факт, что до 90-х годов XIX века, когда представители небольшой группки радикальных националистических партий в Галиции провозгласили себя «украинской нацией», история ничего не знает о существовании такого народа, как «украинцы». Всё это объясняется легко — происки «врагов».

Историю просто придумают: «Нация гордо пронесла своё историческое родное название «украинцы» через тысячелетия». Оказывается, «укры» существовали всегда: от протоукраинцев и ариев-праукраинцев до нынешних дней.

История «Великой Украины» поражает читателей своим величием. «Укры» громили армии персидских царей.

«Древние украинцы» успешно противостояли армии Александра Македонского, которая якобы пыталась захватить полуостров «Украйинэць» (Крым), захватить «украинские» города и порты.

Но «Великая Украина» после долгой борьбы разгромила захватчиков. Затем «гордые укры» успешно противостояли римским легионам.

«Украинцы» якобы и были «истинными ариями». Их столицей в древности был «Арийград», а правил ими «Арийслав». В целом получается, что Гитлер и его идеологи «обокрали» историю «Древней Украины».

Понятно, что пока официальная украинская историческая наука и школьные учебники отражают смягченный вариант «украинского фэнтези». Однако образование продолжает деградировать, упрощаться.

Учителя (хотя уже есть «сознательные украинцы», искренне верящие в подобный бред и пропагандирующие его) вынуждены отрабатывать спущенную сверху программу. Ныне же, когда в бывшей УССР пытаются построить «Украинский рейх», эти тенденции только усилятся.

Благодаря таким программам миллионы людей уже сейчас пребывают в состоянии морока, психического расстройства, утрачивают духовные, культурные и национальные корни.

Идёт формирование псевдонарода «украинцев-укров», которые живут в «кольце врагов». Вся их «история» — это борьба с «москалями» и иными врагами.

Десятки миллионов людей годами пичкаются самоубийственной информацией. Поэтому если мы увидим на территории Украины «Руину-2» («Руина» — период в истории западнорусских земель между 1657 и 1687 гг., когда там шла гражданская война), не будет ничего удивительного.

Люди к этому подготовлены. Массовый психоз, как это мы видели по событиям «евромайдана», достиг очень высокого уровня. В школах формируют сознание «обиженного человека». Мол, столетиями все обижали «казацкую державу», делили её, колонизировали, морили голодом и угнетали.

Чем заканчивается такая пропаганда, особенно с учётом мощи современных СМИ, мы все имеем несчастье наблюдать сегодня.

Сначала толпы требовали «евроинтеграции». Причём «украинцы» всё знают и считают, что у них всё будет хорошо, если войти в «семью европейских народов» и отгородиться от России. Никакие здравые аргументы до сознания «украинцев» просто не доходят.

Им буквально на пальцах объясняют единство экономики Украины и РФ, их взаимозависимость, говорят, что Брюссель и Берлин не собираются «кормить» Украину, модернизировать экономику, что им нужны только потребители и в перспективе ресурсы (желательно с сокращением поголовья аборигенов).

Что этот гибельный путь уже прошли страны Балтии, Болгария, Греция и другие государства, которые от вхождения в Евросоюз только проиграли. Что экономическая интеграция с Россией принесёт рост благосостояния и т. д.

Однако толпы «новых варваров» продолжали с упоением громить собственное государство.

Затем им пытались объяснить, что слом режима Януковича не приведёт к улучшению жизни. Будет только хуже, вплоть до экономического коллапса. Что к власти придут националисты и нацисты, за которыми стоят олигархи.

А это приведёт только к увеличению воровства и развалу и без того слабых государственных структур. Возникнет возможность раскола страны и гражданской войны.

Не прислушались. Продолжили ломать своё государство.

Как предварительный итог — потеря Крыма и противостояние Юго-востока и Запада. Быстро складываются предпосылки для гражданской войны («Руины»).

Просматривается «югославский» и «ливийско-сомалийский» сценарии. Свежий опыт Ливии и Сирии ничему не научил людей. Они по-прежнему не понимают, что ещё немного, и они «окажутся в Сирии». До полноценного противостояния осталось совсем немного.

Видимо, даже если произойдёт новый «голодомор» и людям придётся жить с огорода, во всём будут виноваты «москали», которые не дали построить «Великую Украину».

Наступает та ужасная стадия, когда уже никакой диалог будет невозможен.

Пример Тимошенко, Тягнибока, требующих покончить с «сепаратистами», которые только хотят сохранить свой язык, показывает, что компромисс и «переговоры» украинцев и русских — это несбыточная иллюзия.

«Укры» уже стали своеобразной, крайне агрессивной и опасной сектой, которая ненавидит Россию, русских и значительную часть собственных граждан, которые ещё держатся за русский язык.

Нет никакого «братского украинского народа».

Есть ядро «Украинского рейха», которое стремительно пожирает УССР, воспитывает самовлюбленных, оскорбленных и агрессивных «казаков» («укров»), которые ненавидят весь мир и особенно русских.

На сегодняшний момент из этого омута, который на глазах превращается в инферно, удалось вытащить двухмиллионное население Крыма.

И чем быстрее нам удастся спасти хотя бы Юго-восток (на первом этапе), тем лучше будет для них и для нас.

По сути, Россия должна снова совершить освободительную и одновременно просветительную миссию, спасая 40 миллионов русов, которые попали под власть врага и из которых делают обиженных и злобных существ-«укров».

И не надо оглядываться на мировое сообщество и слушать злобные наговоры Запада. Хозяева Запада — наши извечные геополитические противники, они всегда будут вести антирусскую политику.

Мы решаем цивилизационную и национальную задачу — спасаем часть русского мира, часть суперэтноса русов, которые попали под власть врага.

Прорусские организаторы, референдумы и воссоединение — алгоритм борьбы с «украми» и их западными хозяевами.

Не надо оглядываться на Запад.

Россия — это уникальная цивилизация, способная идти по своему пути и задавать тон для всего человечества. Иран, Сирия, Индия, Китай, Северная Корея, Куба, Венесуэла и многие другие страны Южной Америки, а также Африки и Азии, будут только рады возвращению на мировую арену русского солдата, который всегда был защитником вселенских понятий добра и справедливости.

После воссоединения всех областей русской цивилизации необходимо будет провести большую работу по уничтожению «украинства». Необходима долгосрочная программа по восстановлению «русскости» западнорусских земель.

Все русы должны гордиться своей историей, должны перестать быть униженными и оскорбленными существами и стать сынами «Великой России».

 Воссоединение должно идти одновременно с культурно-просветительской миссией по воссозданию единства духовного, культурного и национального пространства русской цивилизации.

Самсонов Александр

subscribe.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *